Inforegio-Newsroom

Dodatna orodja

 
 • Pobuda b-solutions za čezmejne ovire

  09/02/2021

  Združenje evropskih obmejnih regij, vseevropsko omrežje za mejne in obmejne regije, od leta 2017 vodi pobudo b-solutions. Cilj je javnim organom in čezmejnim strukturam omogočiti, da sistematično obravnavajo pravne in upravne mejne ovire ter imajo dostop do posebne tehnične podpore za iskanje rešitev.

  Panorama 75: Prehod na zeleno in digitalno v letu 2021

  22/12/2020

  Na voljo je zimska izdaja revije Panorama, ki zaznamuje konec nekega obdobja. Naša 75. izdaja je tudi zadnja, ki je bila pripravljena v tem formatu PDF, saj bomo leta 2021 predstavili novo digitalno različico z rednejšimi članki. V tej izdaji je na voljo pregled dogajanj iz dveh desetletij revije in kratek pregled prihajajočih dogodkov. Ekskluzivno poročilo ekipe nemškega predsedstva kaže vso trdo delo, ki je bilo opravljeno pri doseganju dogovora o svežnju kohezij

  Komisija pozdravlja politični dogovor o REACT-EU

  18/11/2020

  Komisija je danes pozdravila politični dogovor med Evropskim parlamentom in državami članicami EU v Svetu o svežnju pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU). To je prvi dosje o kohezijski politiki, za katerega so tristranska pogajanja zaključena in čaka na končno odobritev pravnih besedil na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in v Svetu. Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je dejala: „Danes pozdravljam politični dogovor o REACT-EU

  Panorama 74: Financiranje MSP po pandemiji COVID-19 v okviru zelenega in digitalnega prehoda

  18/11/2020

  Živimo v viharnih časih sredi razburkanega morja in se soočamo z zdravstveno, socialno in gospodarsko krizo brez primere. Mala in srednja podjetja so bila močno prizadeta. Evropska komisija se je na te nastajajoče potrebe skupaj z državami članicami odzvala zelo prožno, tako da je prilagodila zakonodajo EU in evropskim podjetjem olajšala financiranje, da bi jim pomagala preživeti. Jasno je, da moramo hitro znova zagnati gospodarsko rast, če želimo doseči okrevanje ter močno in vklju

  Portal o koronavirusu: odziv kohezijske politike EU na koronavirusno krizo

  12/10/2020

  Komisija je danes objavila prve začasne rezultate izvajanja naložbene pobude v odziv na koronavirus (CRII) in naložbene pobude v odziv na koronavirus plus (CRII+). EU je od začetka krize z uporabo prožnosti, uvedene v kohezijsko politiko, prek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada mobilizirala več kot 13 milijard evrov naložb za odpravljanje posledic pandemije koronavirusa. Sredstva EU so nacionalni

  Učinkovite investicije v zdravstvo za njegovo večjo odpornost: skupni projekt Bolgarije, Hrvaške in Slovenije v načrtovanju metodologije zdravstva

  17/09/2020

  Evropska komisija je s financiranjem projekta o metodologiji za kartiranje potreb v zdravstvu v sodelovanju z ministrstvi za zdravje iz Bolgarije, Hrvaške in Slovenije pomagala pri usmerjanju naložb v učinkovitejši in odpornejši zdravstveni sistem. Rezultate skupnega projekta so predstavili 18. septembra na zaključnem dogodku, ki je potekal preko spleta hkrati v Ljubljani, Sofiji, Zagrebu in Bruslju. Tri države so skupaj pripravljale t.i. metodologijo kartiranja za pregled i

  Interreg: 30 let čezmejne izmenjave in vzajemnosti

  01/06/2020

  Interreg, osrednja shema EU za čezmejno sodelovanje na nacionalni in regionalni ravni, obeležuje 30. obletnico svojih dosežkov ter si prizadeva za še več sodelovanja v prihodnje. V letu 2020 se bomo osredotočali na tri glavne teme, ki izpostavljajo bistvo programa Interreg, in se hkrati odzvali na glavne težave državljanov.   S sredstvi programa Interreg že od leta 1990 podpiramo čezmejne programe sodelovanja med regijami, lokalnimi oblastmi in državljani. Z njiho

  Trdni temelji za podporo ambicioznim načrtom Madžarske

  25/05/2020

  Madžarski minister za inovacije in tehnologijo László Palkovics že upira pogled v naslednje programsko obdobje, v katerem bo poglavitni cilj države izboljšati njeno gospodarsko in družbeno konkurenčnost.   Kaj želi Madžarska doseči v obdobju 2021–2027? in katera so najpomembnejša naložbena področja za to obdobje? Gradimo na rezultatih in izkušnjah trenutnega programskega obdobja ter upoštevamo pomembnejše spremembe v madžarske

 • Prejšnja stran 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 •  Naslednja stran