Pobuda b-solutions za čezmejne ovire

Dodatna orodja

 
09/02/2021

Združenje evropskih obmejnih regij, vseevropsko omrežje za mejne in obmejne regije, od leta 2017 vodi pobudo b-solutions. Cilj je javnim organom in čezmejnim strukturam omogočiti, da sistematično obravnavajo pravne in upravne mejne ovire ter imajo dostop do posebne tehnične podpore za iskanje rešitev.

Združenje evropskih obmejnih regij, vseevropsko omrežje za mejne in obmejne regije, od leta 2017 vodi pobudo b-solutions. Cilj je javnim organom in čezmejnim strukturam omogočiti, da sistematično obravnavajo pravne in upravne mejne ovire ter imajo dostop do posebne tehnične podpore za iskanje rešitev.

Pobudo b-solutions je pripravil Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko Evropske komisije , njen namen pa je poglobiti učinke obstoječih mehanizmov, ki urejajo čezmejno sodelovanje vzdolž notranjih kopenskih meja držav EU in EFTA. Je odgovor na navedbe, vključene v sporočilo „Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU“ iz leta 2017.

Navkljub uspehom sheme financiranja Interreg v zadnjih 30 letih nacionalne meje še vedno predstavljajo številne ovire za rast evropskih obmejnih regij.

Državljani se še vedno spopadajo s težavami z javnim prometom pri prečkanju mej, saj različna nacionalna pravila preprečujejo vzpostavitev skupnih infrastruktur. Podobno tudi bolniki zaradi različnih sistemov povračil stroškov ne morejo koristiti zdravstvenih storitev v sosednjih državah, obmejni delavci pa se soočajo z nejasnimi davčnimi ureditvami in socialnimi prejemki, ker države članice upoštevajo različne sisteme socialne varnosti.

To je le nekaj primerov težav, ki nastopijo, ko se ob meji srečajo različne upravne in zakonodajne kulture. Lokalne, regionalne ali nacionalne oblasti jih ne morejo rešiti brez optimalne opredelitve in potrebnega tehničnega znanja.

Pobuda b-solutions javnim organom in čezmejnim strukturam tako zagotavlja možnost pravnega svetovanja zunanjih strokovnjakov, ki analizirajo opredeljene ovire in pripravijo prilagojene rešitve, kako te ovire odpraviti. S tem omogočajo nove in učinkovite načine za spodbujanje čezmejnih interakcij in posledično celotnega procesa evropske integracije.

Dosedanji dosežki

Združenje evropskih obmejnih regij je od začetka leta 2018 objavilo tri različne razpise za zbiranje predlogov za opredelitev novih ovir na osmih različnih tematskih področjih: javni potniški prevoz, zdravstvene službe in službe za nujno ukrepanje, večjezičnost, zaposlovanje, institucionalno sodelovanje, dokazi in podatki, informacijske storitve ter e-uprava.

Do zdaj je bilo po vsej EU opredeljenih 66 ovir, od tega jih je bilo 43 analiziranih v zadnjih dveh letih. Predstavili so raznovrstne situacije, pri katerih upravna oz. pravna narava ovire ni bila vedno jasna, temveč je bila kot blodnjak številnih razsežnosti. Poleg tega so bili temeljni vzroki raznoliki ter so vključevali različne zakonodajne in upravne ravni – od evropskih do lokalnih.

Ne glede na podobnosti v ovirah, ki se pojavljajo vzdolž različnih meja, ni bilo mogoče najti standardnih rešitev za njihovo odpravljanje. Strokovnjaki so zato predlagali ciljno usmerjene rešitve za vsak primer posebej ob upoštevanju posebnosti vključenih obmejnih regij.

V mnogih primerih so zahtevali spremembe pravnega okvira. Že razpoložljiva orodja, kot so Interreg in evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, so bila v pomoč, vendar niso mogla rešiti izzivov, ki jih povzroča pomanjkanje skladnosti ali združljivosti različnih čezmejnih pravnih določb. Če bi bil evropski čezmejni mehanizem sprejet, bi pogosto lahko ponudil takojšnjo rešitev.

Veliko več informacij o analizi 43 ovir je vključenih v prvo zbirko pobude b-solutions, ki sta jo razvila Združenje evropskih mejnih regij in GD REGIO ter je bila objavljena v juliju. Publikacija vsebuje pregled pobude, ponuja vrsto političnih priporočil oblikovalcem politik na različnih ravneh ter zagotavlja podroben opis opredeljenih ovir, iz katerih lahko drugi deležniki črpajo zamisli.

Kaj sledi?

23 novih ovir, izbranih v novembru 2020, zagotavlja dodatne informacije o zelo specifičnih situacijah, ki se pojavljajo ob številnih mejah EU. V prihodnjih mesecih bodo strokovnjaki, izbrani na podlagi razpisa zaprijavo interesa, ki bodo dodeljeni najnovejšim primerom, razvili nove strategije za premagovanje obstoječih ovir.

Vendar to ni „zadnja postaja“ za pobudo b-solutions. S četrtim in zadnjim razpisom v januarju 2021 bo izbranih več ovir. Javni organi in čezmejne strukture iz EU ter sosednjih držav EFTA bodo imeli še eno priložnost, da opozorijo na težave, s katerimi se srečujejo pri prizadevanjih za sodelovanje s svojimi sosedi.

Deležniki iz „družine Interreg“ ne bi smeli zamuditi priložnosti, da se iz prve roke prepričajo, kako se pobuda b-solutions spopada s pravnimi in upravnimi ovirami, saj bi tovrstna metodologija lahko postala koristno orodje za obvladovanje programa Interreg v obdobju 2021–2027.

Četrti razpis bo objavljen na spletnem mestu pobude b-solutions. Ob zaključku njegovega izvajanja bo pozimi 2021/2022 izšel sklop novih publikacij, namenjenih tako strokovni kot splošni javnosti.

Kljub izjemnim okoliščinam v letu 2020 se pobuda b-solutions in čezmejno sodelovanje ne predajata!

VEČ O TEM

https://www.b-solutionsproject.com/

Inforegio Panorama 75

Novice