Panorama 74: Financiranje MSP po pandemiji COVID-19 v okviru zelenega in digitalnega prehoda

Dodatna orodja

 
18/11/2020

Živimo v viharnih časih sredi razburkanega morja in se soočamo z zdravstveno, socialno in gospodarsko krizo brez primere. Mala in srednja podjetja so bila močno prizadeta. Evropska komisija se je na te nastajajoče potrebe skupaj z državami članicami odzvala zelo prožno, tako da je prilagodila zakonodajo EU in evropskim podjetjem olajšala financiranje, da bi jim pomagala preživeti.

Jasno je, da moramo hitro znova zagnati gospodarsko rast, če želimo doseči okrevanje ter močno in vključujoče gospodarstvo. Jasno je tudi, da mora naša družba postati močnejša, odpornejša in bolj vključujoča. Izziv je oblikovati prilagojeno finančno in praktično podporo za gospodarsko rast, ki temelji na dvojnih ciljih zelenega in digitalnega prehoda, da bomo lahko znova vzpostavili konvergenco v vseh državah EU.

Cilj je vlagati v podjetja, da jim pomagamo rasti in ustvariti skupno vrednost. Namen sredstev EU je podpirati podjetja pri iskanju inovativnih rešitev za družbene izzive, ki se skladajo s cilji za blaginjo in poslovnimi cilji.

Nekatera podjetja so delovala na meji med namenom in dobičkom, da bi ravnala prav in hkrati ustvarila poslovni primer, da bi to uresničila. Tako javna kot zasebna podjetja lahko služijo družbenemu namenu ter ustvarjajo čim večji dobiček. Poslovne odločitve vplivajo na delavce, stranke, dobavitelje, skupnost in okolje. Podjetja morajo imeti aktivno vlogo pri zelenem in digitalnem prehodu.

Ambicioznost in inovativnost

Glede na sedanjo krizo podjetniki še bolj potrebujejo varnost ter finančno in praktično podporo. Sedanje razmere nam dajejo možnost, da razmislimo o vzpostavitvi novega načina poslovanja podjetij. Cilj sredstev EU je spodbuditi in podpreti podjetnike pri uvajanju ambicioznejših sprememb in inovativnih poslovnih modelov, ki povečujejo dobiček in ustvarjajo skupno vrednost. Kaj je torej najboljše orodje, da to uresničimo – posojila ali nepovratna sredstva?

Po eni strani so finančni instrumenti, kot so posojila, jamstva in lastniški kapital, priložnost za javno in zasebno sodelovanje, ki spodbujajo vlaganje zasebnega kapitala v naložbe z učinkom. Finančne zahteve so velike, javni dolgovi pa so zaradi reševanja koronavirusne krize rekordno visoki. Javni denar morda ne bo zadoščal. Finančni instrumenti skladov EU lahko spodbudijo zasebne naložbe, tako da tveganje delijo z vlagatelji, z namenom povečati finančna sredstva za podjetnike.

Po drugi strani pa so bila MSP močneje prizadeta. Nepovratna sredstva EU bi lahko zagotovila potrebno podporo za obnovo in izvajanje novih poslovnih modelov v teh negotovih časih.

Skratka, z upoštevanjem ene in druge „strani“ lahko ustvarimo novo priložnost. Kombinacija finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev lahko izkoristi prednosti obeh izvedbenih orodij, kar bi lahko postal zelo učinkovit mehanizem financiranja za zeleni in digitalni prehod. 

Zagotavljanje gospodarske rasti

Da bodo podjetniki z dobrim delom lahko zagotovili dobre rezultate, bodo to praktično podporo morda potrebovali tudi pri prilagajanju poslovnih modelov. Vloge svetovanja, pomoči in krepitve zmogljivosti so ključni elementi uspešnih finančnih instrumentov za nadaljnje povečanje učinkovitosti in uspešnosti financiranja.

Ti finančni instrumenti lahko skupaj z nepovratnimi sredstvi zagotovijo prilagojeno finančno in praktično podporo za okrevanje in rast, ki temeljita na dvojnih ciljih zelenega in digitalnega prehoda. Ciljno naravnana podjetja bodo bistveno prispevala h gospodarstvu, ki dela za ljudi in zagotavlja delovna mesta, rast in naložbe.

S vzpostavitvijo novega načina poslovanja podjetij lahko pomagamo rešiti velike težave našega časa. Imamo zmogljivosti, tehnologijo in vire za oblikovanje močne ter odporne družbe – in s tem za ustvarjanje gospodarske rasti.

Katerina Fortun, Politična analitičarka, GD REGIO

Panorama 74: Latvia building bridges to strengthen regional growth

Novice