Portal o koronavirusu: odziv kohezijske politike EU na koronavirusno krizo

Dodatna orodja

 
12/10/2020

Komisija je danes objavila prve začasne rezultate izvajanja naložbene pobude v odziv na koronavirus (CRII) in naložbene pobude v odziv na koronavirus plus (CRII+).

EU je od začetka krize z uporabo prožnosti, uvedene v kohezijsko politiko, prek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada mobilizirala več kot 13 milijard evrov naložb za odpravljanje posledic pandemije koronavirusa. Sredstva EU so nacionalnim, regionalnim in lokalnim skupnostim pomagala pri odpravljanju negativnih socialno-ekonomskih posledic pandemije koronavirusa.

Skupaj je bilo 4,1 milijarde evrov prerazporejenih v zdravstveno varstvo za nakup ključnih naprav in osebne zaščitne opreme za reševanje življenj. 8,4 milijarde evrov je bilo mobiliziranih z izdajanjem nepovratnih sredstev, posojil in vrste prilagojenih finančnih instrumentov za podporo gospodarstvu ter zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP) pri prilagajanju na krizo. Poleg tega je bilo prek ESS namenjenih približno 1,4 milijarde evrov za pomoč ljudem in ohranjanje delovnih mest.

Da bi zagotovila čim večjo preglednost in odgovornost, je Komisija danes vzpostavila namensko spletno stran v okviru odprte podatkovne platforme o koheziji, da bi pokazala, kako kohezijska politika EU podpira države članice pri premagovanju koronavirusne krize. Platforma bo z vsakodnevnimi posodobitvami prikazovala vse informacije o spremembah programa ter o tem, kam so sredstva namenjena in kako se vlagajo. S stalnim posodabljanjem bo pregled platforme vsak dan popolnejši.

Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je povedala: „Kohezijska politika je v središču boja proti koronavirusni pandemiji in zagotavljanja hitrega okrevanja. Rezultati pregleda stanja kažejo, da vse države članice koristijo naložbeno pobudo v odziv na koronavirus v prid državljanov, podjetij in zdravstvenega sektorja. Od danes naprej so na našem interaktivnem portalu o koronavirusu takšni uspešni rezultati s preprostim klikom jasno dostopni vsem.“

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je dodal: „Zahvaljujoč poenostavljenim pravilom je kohezijska politika pokazala dodano vrednost pri povezovanju držav članic, regij in mest EU, da bi zaščitili naše ljudi, ohranjali delovna mesta in ohranili lokalna gospodarstva med pandemijo. To spoznanje moramo ceniti in zagotoviti, da bo dostop do sredstev EU lažji ter da bodo v pripravo in izvajanje načrtov za okrevanje gospodarstva vključene vse ravni upravljanja. Da bi čim bolje izkoristili vsak vloženi evro in zagotovili, da gre denar tja, kjer je najbolj potreben, potrebujemo kohezijo kot vodilo za vse naložbe EU.“

Ozadje

Naložbena pobuda v odziv na koronavirus (CRII) in naložbena pobuda v odziv na koronavirus plus (CRII+) državam članicam omogočata, da izkoristijo začasno povečanje sofinanciranja EU do 100 % in da uporabijo sredstva kohezijske politike za podporo sektorjem, ki so zaradi pandemije najbolj izpostavljeni, kot so zdravstvo, MSP in trgi dela.

Več informacij

Ukrepi kohezijske politike EU proti koronavirusu

Odprta podatkovna platforma o koheziji in portal o koronavirusu

Novice