Najbolj oddaljene regije EU: okrepljeno partnerstvo obrodilo sadove

Dodatna orodja

 
23/03/2020

Evropska komisija je danes sprejela poročilo o napredku, doseženem v okviru strateškega partnerstva z najbolj oddaljenimi regijami EU, po zaslugi katerega se je od leta 2017 okrepilo sodelovanje med najbolj oddaljenimi regijami EU, zadevnimi državami članicami in Komisijo. Poročilo kaže, da je to okrepljeno partnerstvo obrodilo sadove: regionalni in nacionalni ukrepi, ki temeljijo na najpomembnejših prednostih najbolj oddaljenih regij, so zdaj polno v teku in spodbujajo rast na področjih, kot so kmetijstvo, modro gospodarstvo, biotska raznovrstnost in krožno gospodarstvo, energetika, raziskave in inovacije, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, digitalna dostopnost, promet in sodelovanje s sosednjimi državami.

Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je dejala: „Evropska unija ne prezre nikogar, tudi tistih najbolj oddaljenih ne. Današnje poročilo je pokazalo, da je Komisija v celoti izpolnila svojo zavezo, da bo upoštevala posebnosti najbolj oddaljenih regij v vseh politikah EU. Zelo sem zadovoljna, da te regije zdaj izkoriščajo svoje edinstvene prednosti, kot je razvidno iz današnjega poročila. Smo na pravi poti, da z našim strateškim partnerstvom zagotovimo pozitivne spremembe in boljšo prihodnost za naše najbolj oddaljene regije.“

V poročilu se ob upoštevanju doseženega napredka predlagajo nadaljnja prizadevanja na vseh ravneh za spopadanje s podnebnimi spremembami, zaščito biotske raznovrstnosti, uvedbo krožnega gospodarstva in prehod na energijo iz obnovljivih virov v najbolj oddaljenih regijah. Za ključne sektorje, kot je modro gospodarstvo, so tudi potrebne stalne naložbe.

Komisija je prisluhnila najbolj oddaljenim regijam in ustvarila številne možnosti v okviru politik in finančnih instrumentov EU. Prilagodila je zakonodajo, politike in orodja EU, da ustrezajo potrebam in interesom najbolj oddaljenih regij, hkrati pa tem regijam zagotavlja posebno podporo. Ti ukrepi:

  • upoštevajo posebnosti zadevnih regij pri oblikovanju politik, in sicer od državne pomoči do davčne ureditve, od evropskega semestra do zelenega dogovora ali akcijskega načrta za krožno gospodarstvo,
  • upoštevajo posebnosti teh regij v 21 predlogih programov in skladov EU za obdobje 2021–2027 v številnih sektorjih, vključno s kohezijo, kmetijstvom, ribištvom, raziskavami, okoljem, prometom in digitalno povezljivostjo,
  • ustvarjajo prilagojene priložnosti v okviru obstoječih pobud, kot sta programa Obzorje 2020 in LIFE,
  • vzpostavljajo posebne projektne skupine in stike z državljani teh regij prek dialogov z državljani.

Komisija je zavezana k sodelovanju z devetimi regijami pri uresničevanju strateškega partnerstva. Evropski parlament in Svet poziva k hitremu sprejetju pravnega okvira in okvira politike za obdobje 2021–2027, da bi najbolj oddaljenim regijam čim prej zagotovili prilagojen dostop in posebne podporne pogoje.

 

Več informacij

Novice