Komisija predstavila rezultate pobude za podporo regijam v industrijski tranziciji

Dodatna orodja

 
08/05/2019

Komisija je danes predstavila prve rezultate pobude, ki jo je začela izvajati pred enim letom. Namenjena je podpori desetim regijam EU in dvema državama članicama v industrijski tranziciji.

Te regije in državi članici EU so se prijavile, da bi dobile podporo in strokovno znanje Komisije za doseganje industrijske tranzicije ter oblikovanje razvojnih strategij glede na področja svojih konkurenčnih prednosti, tj. svoje adute za pametno specializacijo.

Strokovnjaki Komisije so v preteklem letu sodelovali z nacionalnimi in regionalnimi organi ter ugotovili, kaj zavira ustvarjanje delovnih mest in rast. Prvi rezultat te pobude je uvedba 12 pilotnih projektov (po enega na regijo oziroma državo članico), katerih namen je odprava posebnih ovir za industrijsko tranzicijo. Vsak od danes predstavljenih projektov bo prejel nepovratna sredstva EU v višini 300 000 evrov.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je dejala: „Glede na prve rezultate te pobude pozivam vse regije, naj to izkušnjo v prihodnosti še ponovijo. Opredeliti bi morale šibke točke, ki jih je treba odpraviti, in možnosti, na podlagi katerih bi se lahko povzpele po vrednostni verigi v našem globaliziranem gospodarstvu. V ta namen bodo imele v naslednjem dolgoročnem proračunu EU dostop do več kot 90 milijard evrov kohezijskih sredstev za raziskave, inovacije ter mala in srednja podjetja.“

Kantabrija, Španija: regionalni agroživilski sektor je zaradi tehnoloških sprememb izgubil številna delovna mesta. Z nepovratnimi sredstvi EU regija v tem sektorju začenja projekt prekvalifikacije in poklicnega vključevanja.

Centre-Val de Loire, Francija: regija želi znanja in spretnosti svojih prebivalcev prilagoditi delovnim mestom prihodnosti. Pilotni projekt, ki ga financira EU, bo lokalnim malim in srednjim podjetjem v tradicionalnih sektorjih pomagal razvijati digitalne spretnosti in znanja.

Grand Est, Francija: za prehod na nizkoogljično gospodarstvo bo regija nepovratna sredstva EU uporabila za vzpostavitev vozlišča za preskušanje rešitev energetskega prehoda v lokalnih podjetjih.

Hauts-de-France, Francija: za prilagoditev digitalnim in tehnološkim spremembam bo regija nepovratna sredstva uporabila za pomoč inovativnim lokalnim malim in srednjim podjetjem, tudi na področju digitalnih tehnologij, pri proizvodnih procesih ali zasnovi proizvodov.

Litva: nepovratna sredstva EU bodo pomagala pri uvedbi načrta za krožno gospodarstvo v celotni litovski industriji.

Severna in Vzhodna Finska, Finska: regija bo svojim podjetjem pomagala pri uporabi inovacij, ki jih zagotavljajo drugi akterji, kot so univerze ali podjetniški inkubatorji. Regija začenja pilotni projekt za spodbujanje in financiranje medregionalnih inovacij v gozdarskem in lesnem sektorju.

Širši Manchester, Združeno kraljestvo: regija bo nepovratna sredstva EU uporabila za razvoj in preskušanje t. i. listine o dobrem zaposlovanju (Good Employment Charter), katere cilj je izboljšati znanja in spretnosti, kakovost delovnih mest, produktivnost in plače v lokalnih podjetjih.

Severna Srednja Švedska, Švedska: za prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo bo regija ustanovila laboratorij, ki bo za lokalna podjetja pripravljal z viri gospodarne rešitve.

Piemont, Italija: regija želi spodbujati odprte inovacije in razvijati mehanizme za financiranje inovacij. Z nepovratnimi sredstvi EU bo preskusila nove rešitve pri upravljanju in financiranju lokalnih industrijskih grozdov ter regionalni širitvi inovacij.

Saška, Nemčija: regija bo nepovratna sredstva EU uporabila za iskanje novih poslovnih modelov, ki bodo pripomogli k razogljičenju regionalne avtomobilske industrije.

Slovenija: za razvoj slovenske industrije 4.0 bo država vzpostavila spletno in fizično sodelovalno platformo, ki bo vključevala področja, kot so kibernetska varnost, računalništvo v oblaku, velepodatki in robotika.

Valonija, Belgija: regija bo preskušala nove rešitve na področju plastike, in sicer od proizvodnje do potrošnje in recikliranja, ter spodbujala krožne procese za plastiko v lokalnih malih in srednjih podjetjih.

 

Več informacij

Novice