Odprte prijave na 1. letni forum strategije EU za alpsko regijo!

Dodatna orodja

 
23/10/2017

Prijave na 1. letni forum strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) so zdaj odprte! Dogodek, ki bo potekal od 23. do 24. novembra 2017 v zgradbi BWM svet v Münchnu, skupaj organizirata Bavarska (ki trenutno predseduje EUSALP) in Evropska komisija (Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko). 

Zbralo se bo deležnikov iz alpske regije, ki bodo preučili že dosežen napredek in opredelili prihodnje poti. Na forumu bodo predstavljeni prvi rezultati devetih tematskih akcijskih skupin in udeleženci bodo obravnavali vprašanje, kako se skupaj soočiti z izzivi v regiji, kot so podnebne spremembe, mednarodna konkurenca na gospodarskem področju, alpski tranzitni promet in zmanjševanje biotske raznovrstnosti. 

Ker je namen dogodka vključiti tudi civilno družbo, bosta vzporedno s 1. letnim forumom EUSALP potekala še dialog z državljani in mladinski parlament. 

Rok za prijavo je 21. november 2017

Več informacij, vključno z informacijami o programu in s praktičnimi informacijami, najdete tukaj.

Novice