Prihodnost financ EU: skupina na visoki ravni predstavila predloge za poenostavitev dostopa do skladov EU

Dodatna orodja

 
11/07/2017

Danes je skupina neodvisnih strokovnjakov za kohezijsko politiko predstavila končno poročilo o poenostavitvi okvira skladov EU za obdobje po letu 2020.

Čeprav so dosežki kohezijske politike EU nedvomno pozitivni, takšna količina predpisov ne lajša vedno življenja lokalnim organom, ki upravljajo sklade EU, ali podjetjem, ki želijo zaprositi za sredstva EU. Poenostavitev je zato ključnega pomena in Evropska komisija bi morala proučiti, kako še bolj poenostaviti dostop do skladov EU v proračunskem okviru po letu 2020.

To je glavno sporočilo, ki si ga skupina na visoki ravni za poenostavitev prizadeva vključiti v razpravo o prihodnosti financ EU. To razpravo je Komisija začela 28. junija s posebnim razmislekom, ki je zadnji dokument iz sklopa petih razmislekov, objavljenih po tem, ko je bila 1. marca objavljena Komisijina Bela knjiga o prihodnosti Evrope.

Komisar Günther H. Oettinger, pristojen za proračun in človeške vire, je izjavil: „Državljani od EU pričakujejo, da bo naredila več, vendar se proračun EU zmanjšuje. Za razrešitev te dileme moramo kar najbolje izkoristiti vsak evro, ki ga porabimo. Enostavnejša pravila pa prispevajo k boljši porabi sredstev.“

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je dejala: „Manjše število in večja enostavnost predpisov pomenita boljše rezultate in manj napak. Zato se osredotočimo na to, kar je res pomembno: izboljšanje življenja državljanov povsod po Evropi.“

Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je povedala: „Uporaba vseh možnosti poenostavitve bo prihranila čas in denar, ki ju je mogoče uporabiti za spodbujanje socialne konvergence po vsej Evropi.“

Predsednik skupine na visoki ravni Siim Kallas je dejal: „Poenostavitev dostopa do kohezijskih skladov EU in njihove uporabe bo zagotovo prispevala k približevanju državljanov EU.“

Po mnenju skupine je sedanja struktura predpisov uspešna, vendar jo je treba temeljito prevetriti. Sistem deljenega upravljanja je treba ohraniti, da se zagotovita medsebojno zaupanje in odgovornost za doseganje skupnih ciljev na področju rasti in delovnih mest. Vendar so najpreprostejši predpisi tisti, ki so maloštevilni; skupina je predlagala predpise, ki jih je treba odstraniti ali radikalno zmanjšati.

Predpise, ki veljajo za različne sklade in instrumente EU, bi bilo treba uskladiti v smislu državne pomoči, javnega naročanja in metod za povrnitev stroškov, da se omogočijo sinergije in da se upravičencem omogoči, da zaprosijo za sredstva EU iz različnih virov za isti projekt. Uporaba enakih predpisov na področju kohezijske politike in v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) bi na primer omogočila lažji dostop do podpore za mala podjetja.

Vsem državam članicam in regijam bi moral biti na voljo še preprostejši okvir, če bodo izpolnjevale nekaj meril, med katerimi so: zanesljivi sistemi upravljanja in kontrole, znatno nacionalno sofinanciranje za spodbujanje zdrave porabe, določitev ključnih strukturnih reform za izvajanje nekaj prednostnih področij in osredotočanje nanje, da se zagotovijo rezultati.

Skupina predlaga, da bi bili predpisi EU nato omejeni na strateške naložbene prednostne naloge in načela za porabo. Skladi EU bi se izvrševali prek obstoječih nacionalnih upravnih mehanizmov in revizijsko delo Komisije bi bilo omejeno. Države članice in Komisija bi se dogovorile o strukturnih reformah, ki jih je treba doseči, in konkretnih rezultatih, ki sprožijo povračila.

Poenostavitev se je že izkazala za zgodbo o uspehu: komisar Oettinger je danes predstavil tri poročila o izvrševanju proračuna EU za leto 2016. Eno od spoznanj je, da poenostavljeni predpisi EU lokalnim organom, kmetom in podjetjem lajšajo učinkovito in pravilno uporabo skladov EU. Podobno je Komisija septembra 2016 predlagala poenostavitev pravil, v skladu s katerimi države članice in drugi upravičenci prejemajo evropska sredstva.

 

Več informacij

Sporočilo za medije

Informativni pregled – ključna priporočila skupine na visoki ravni za poenostavitev okvira po letu 2020

Poročilo – predlog skupine na visoki ravni za oblikovalce politik po letu 2020

Razmislek o prihodnosti financ EU

High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds

Spremljajte komisarja Oettingerja, komisarko Creţu in komisarko Thyssen na Twitterju

Novice