7. forum o koheziji (Webstreaming)

Dodatna orodja

 
27/06/2017

Sedmi forum o koheziji, ki se bo odvijal 26. in 27. junija 2017 v Bruslju, je velik politični dogodek, ki poteka vsake tri leta. Udeležilo se ga bo preko 700 ljudi, vključno s predstavniki evropskih institucij na visoki ravni, predstavniki s centralne ravni države, regionalnimi in lokalnimi predstavniki, gospodarskimi in socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami ter akademiki. Osrednji govorci bodo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in predsednik malteške vlade Joseph Muscat.

 V sklopu dogodka bodo številni dodatni osrednji govori, tri javne razprave in tri vzporedne delavnice o pomembnih vprašanjih v zvezi s prihodnostjo Evrope in prihodnostjo evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Dogodek se označuje za mejnik v pripravah za okvir evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje po letu 2020. Kohezijska politika mora proučiti zahteven izziv, kako napraviti evropsko gospodarstvo bolj vključujoče, konkurenčno in odporno ter mora obravnavati vprašanja, zastavljena v Beli knjigi o prihodnosti Evrope glede dodane vrednosti politikam EU, subsidiarnosti ter vrzeli med obljubami in njihovim izpolnjevanjem.

Forum daje nosilcem odločanja, deležnikom in strokovnim delavcem edinstveno priložnost, da razpravljajo o tem, kako lahko politike EU izboljšajo življenjske razmere in priložnosti za vse evropske državljane, v primeru globalizacije, tehnoloških sprememb in rastoče neenakosti. To je priložnost za oblikovanje odgovora kohezijske politike na glavne gospodarske in socialne izzive Evropske unije ter za boljše doseganje rezultatov za državljane.

Forum se bo odvijal pred sprejetjem 7. kohezijskega poročila, tako da se bodo sklepi razprave s predstavniki civilnih družb odražali v poročilu.

Conference Agenda 

 

Live Webstreaming

DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

Kraj: zgradba Charlemagne, Bruselj
Datum: 26.–27. 06. 2017

Sledite nam na Twitterju: #EU7CF @EU_Regional

Udeležba možna samo s povabilom

Dnevni red konference 

Uporabne informacije


Več informacijREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

Dogodek se bo predvajal preko spleta.

Sedmi forum o koheziji

Novice