Raziskava o kakovosti življenja v evropskih mestih prikazuje zadovoljstvo prebivalcev z njihovimi mesti

Dodatna orodja

 
29/01/2016

Evropska komisija je danes objavila rezultate pete raziskave Flash Eurobarometer z naslovom „Dojemanje kakovosti življenja v evropskih mestih”. Raziskavo so opravili v skupaj 79 evropskih mestih v vseh državah članicah EU ter na Islandiji, Norveškem, v Švici in Turčiji. O različnih vprašanjih v zvezi z njihovim mestom so se pogovarjali z več kot 40 000 državljani.

Raziskava se izključno osredotoča na kakovost življenja in prikazuje, kako zadovoljni so prebivalci z različnimi vidiki življenja v mestu, kot so možnosti zaposlitve, prisotnost tujcev, javni prevoz in onesnaženost njihovih mest. Med glavnimi izsledki raziskave velja poudariti, da so Evropejci na splošno zelo zadovoljni z mestom, v katerem živijo: v vseh, razen v 6 mestih, je najmanj 80 % vprašanih odgovorilo, da so zadovoljni z življenjem v svojem mestu. Nekateri izsledki kažejo na pozitiven trend v primerjavi s preteklimi leti: npr. v Budimpešti in Krakovu se je število tistih, ki pozitivno ocenjujejo javni prevoz, povečalo za 20 % v primerjavi z letom 2012. Raziskava je tudi pokazala, katera področja si zaslužijo posebno pozornost, saj večina prebivalcev meni, da so za mesto najbolj ključna področja zdravstvene storitve, zaposlovanje in izobraževanje.

Kohezijska politika 2014–2020 bo v mestna območja veliko vlagala in bo mestnim oblastem v neposredno upravljanje dodelila 15 milijard EUR za trajnosten razvoj mest. Raziskava je oblikovana tako, da je mogoče primerjati mesta z vidika 30 meril, ki zadevajo socialna, ekonomska, kulturna in okoljska vprašanja. Deležnike in nosilce odločanja bi morala spodbuditi, da se trajnostnega razvoja mest lotijo na celovit način. 

Več informacij

X

Novice

Povezane teme

Urban development