Posvetovanja (regionalna politika)

Odprta posvetovanja: povejte nam svoje mnenje tako, da se udeležite odprtega posvetovanja.

Zaprta posvetovanja: preglejte rezultate posvetovanj, ki so že zaprta.

Odprta posvetovanja

Zaprta posvetovanja

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Dejavnost politike

regionalna politika, promet

Ciljna skupina

Namen posvetovanja je pridobivanje in sprejemanje prispevkov od naslednjih deležnikov, ki imajo izkušnje z oblikovanjem, izvajanjem in/ali ocenjevanjem večjih projektov na področju prometa: regionalni/nacionalni organi in organi upravljanja za operativne programe ESRR/KS, predstavniki projektov/upravičenci večjih projektov na področju prometa, ki jih podpirata ESRR/KS, gospodarski subjekti v prometnem sektorju, NVO ali interesne skupine, strokovnjaki in akademiki, specializirani za promet. Državljani, ki želijo sodelovati pri posvetovanju, so k vabljeni k udeležbi.

Datum 11/04/2018 - 23/05/2018

<

Javno posvetovanje o skladih EU na področju kohezije

Dejavnost politike

Regional policy, Zaposlovanje in socialne zadeve, Socialna vključenost, Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Ciljna skupina

V tem posvetovanju lahko sodelujejo vsi državljani in deležniki, ki se zanimajo za kohezijsko politiko, vključno s prejemniki sredstev iz programov in skladov EU, denimo nacionalni, regionalni in lokalni organi, medvladni in nevladni organi, akademske ustanove, civilna družba in podjetja.

Datum 10/01/2018 - 09/03/2018


Javno posvetovanje: Pametna specializacija: nov pristop k evropski strategiji za rast in delovna mesta prek regionalnih raziskovalnih in inovacijskih strategij

Dejavnost politike

Kohezijska politika, politika na področju raziskav in inovacij, industrijska politika, izobraževalna politika in sorodne politike (enotni digitalni trg, energetska unija, načrt za gospodarsko rast in naložbe, notranji trg itd.)

Ciljna skupina

Posvetovanje je namenjeno vsem državljanom in deležnikom EU, ki jih zanimajo inovacije za rast v kohezijski politiki. Zaželeno je zlasti sodelovanje deležnikov, ki so dejavni na področju inovativnosti v EU.

Datum 21/12/2016 - 24/03/2017


Posvetovanje o naknadnem vrednotenju ESRR in Kohezijskega sklada za obdobje 2007 – 2013

Dejavnost politike

Regional policy

Ciljna skupina

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Datum 03/02/2016 - 27/04/2016


Posvetovanje o premagovanju ovir v obmejnih regijah

Dejavnost politike Poleg regionalne politike in teritorialne kohezije, posvetovanje zadeva vsa glavna področja politik (trgovina, zaposlovanje, izobraževanje, promet, raziskave, energija itd.)
Ciljna skupina Zlasti veseli bomo mnenja prebivalcev obmejnih regij (znotraj EU in z državami EFTA/EGP), nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov; medvladnih in nevladnih organizacij, akademskih ustanov, civilne družbe in podjetij, ki sodelujejo v čezmejnih dejavnostih
Datum 21/09/2015 - 21/12/2015


Posvetovanje o "Urbana razsežnost politik EU - ključni vidiki urbane agende EU"

Dejavnost politike Regionalno in mestno politiko
Ciljna skupina Državljani in organizacije, odgovorni deležniki in vsi, ki jih zadeva razvoj mestnih območij v EU, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vključno z državami članicami, organizacijami, akademskimi in raziskovalnimi ustanovami, podjetji
Datum 18/07/2014 - 26/09/2014


Posvetovanje o strategiji EU za alpsko regijo

Dejavnost politike vsa zadevna glavna področja (promet, energetika, okolje, trgovina, zaposlovanje, raziskave in druga)
Ciljna skupina države članice, regionalni in lokalni organi, medvladni in nevladni organi, javne organizacije, podjetja, civilna družba in splošna javnost
Datum 16/07/2014 - 15/10/2014

Posvetovanje o strategiji EU za jadransko-jonsko regijo (EN)

Dejavnost politike Regionalna politika
Ciljna skupina Države članice, države zunaj EU, regionalni in lokalni organi, medvladne in nevladne organizacije, javni zavodi, podjetja, civilna družba in splošna javnost
Zaključni datum 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Dejavnost politike Green Public Procurement
Ciljna skupina Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Zaključni datum From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Dejavnost politike Social, Economic and Territorial Cohesion
Ciljna skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Zaključni datum From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Dejavnost politike All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Ciljna skupina Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Zaključni datum 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Dejavnost politike Cohesion Policy
Ciljna skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Zaključni datum 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Dejavnost politike Cohesion Policy
Ciljna skupina Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Zaključni datum 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Dejavnost politike Cohesion Policy
Ciljna skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Zaključni datum March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Dejavnost politike Cohesion Policy
Ciljna skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Zaključni datum January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Dejavnost politike Urban contribution to growth and jobs in the regions
Ciljna skupina All
Zaključni datum February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Dejavnost politike Cohesion Policy 2007-2013
Ciljna skupina All
Zaključni datum September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Dejavnost politike Information and publicity on the Structural Funds
Ciljna skupina Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Zaključni datum December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Dejavnost politike Mid-term review of structural funds
Ciljna skupina Regional and local authorities
Zaključni datum 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Dejavnost politike Follow-up on the White Paper on European Governance
Ciljna skupina Regional and local authorities
Zaključni datum 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Dejavnost politike Regional development and cohesion
Ciljna skupina European citizens
Zaključni datum 2004


Kaj je novega