Kohezijska politika Evropske unije: naložbe v vaše regije in mesta

Dodatna orodja

 
Kohezijska politika Evropske unije: naložbe v vaše regije in mesta

03:34 minutes / mp4

Prenesi

V zadnjih petih letih je kohezijska politika EU ustvarila preko 600 000 delovnih mest, za izboljšanje zaposljivosti je vsako leto investirala v poklicno usposabljanje 15 milijonov ljudi, sofinancirala je izgradnjo 25 000 km cest in 1 800 km železniških prog, zagotovila dostop do čiste pitne vode še 3 milijonom ljudi ter investirala v 200 000 malih in srednjih podjetij in 61 000 raziskovalnih projektov. Te številke pa se še povečujejo, saj projekti, ki so se začeli izvajati v zadnjih petih letih, še naprej dajejo rezultate.

Vse to omogočajo Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kohezijski sklad in Evropski socialni sklad, ki skupaj predstavljajo več kot eno tretjino proračuna EU

Datum: 16/07/2014

Jeziki Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish Czech Bulgarian Croatian

Podnaslovi english

Trajanje 03:34 minutes / mp4

Več informacij

The EU's main investment policy

Videoposnetki