premagovanje ovir v obmejnih regijah - poročilo o spletnem javnem posvetovanju

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 04/04/2016

Septembra 2015 je Komisija začela čezmejni pregled, da bi preučila ovire, s katerimi se še vedno srečujejo ljudje v obmejnih regijah. Del tega pregleda je bilo tudi javno posvetovanje na ravni EU. Rezultati tega posvetovanja so predstavljeni danes.

Ne le, da so sodelujoči jasno opredelili preostale čezmejne težave, ampak so imeli tudi možnost predlagati konkretne zamisli za odpravljanje teh težav, ki so zbrane v tem poročilu.

Omenjajo pet glavnih ovir:

  1. zakonske in upravne ovire (nepriznavanje kvalifikacij, razlike v sistemu socialne varnosti ter v pokojninskem in davčnem sistemu),
  2. jezikovne ovire,
  3. težek fizični dostop (pomanjkanje infrastrukture in celovitih sistemov javnega prevoza),
  4. nesodelovanje med javnimi organi glede čezmejnih težav in
  5. gospodarske razlike (razhajanja na trgu dela in v plačah, ustvarjanje nesimetričnih tokov).

Za spodbujanje čezmejnega sodelovanja bo v obdobju 2014–2020 namenjenih več kot 10 milijard evrov iz skladov ESI.

More information :

Cross-Border Review

Publications