Šesto porocilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/07/2014

To poročilo je izdano na začetku novega 7-letnega programskega obdobja kohezijske politike, ko je stanje v EU povsem drugačno od tistega na začetku prejšnjega obdobja leta 2007. Takrat je bila EU še v obdobju trajnostne gospodarske rasti. Dohodek se je dvigal, stopnje zaposlenosti in javnih naložb tudi, revščina in socialna izključenost sta se zmanjševali in regionalne razlike so se krčile. Kljub pozitivnim trendom pa so ostale med regijami številne raznovrstne razlike.

S prihodom krize se je vse to spremenilo. Od leta 2008 se je javni dolg dramatično povečal, dohodek se je znižal številnim ljudem v EU, stopnje zaposlenosti so padle v večini držav, brezposelnost je višja kot kadar koli v zadnjih 20 letih, revščina in socialna izključenost pa sta postali vsesplošni pojav. Hkrati so se v številnih državah povečale regionalne razlike v stopnjah zaposlenosti in brezposelnosti ter razlike v BDP na prebivalca, v drugih pa so se nehale zmanjševati. Ta razvoj pomeni, da so cilji strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja in revščine zdaj precej bolj oddaljeni kot ob prvi postavitvi, in v naslednjih 6 letih bodo potrebna znatna prizadevanja, da bodo le ti v okviru velikih proračunskih ovir doseženi.

More information :

Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications