Peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji - Vlaganje v prihodnost Evrope

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji je sprejeto v obdobju po najhujši finančni in gospodarski krizi v novejši zgodovini. EU in njene države članice so se na krizo odzvale s sprejetjem ukrepov za ohranitev delovanja podjetij in zaposlenosti ljudi s spodbujanjem povpraševanja in povečanjem javnih naložb.

A zaradi kombinacije padanja prihodkov in povečevanja izdatkov za socialno pomoč in spodbujevalne ukrepe je imelo več vlad težave z refinanciranjem svojih dolgov. Večina vlad v EU se spopada z velikimi primanjkljaji in pritiskom s finančnih trgov, zato izvajajo ukrepe za fiskalno konsolidacijo.

Sredi tega je EU sprejela ambiciozno novo strategijo za dolgoročno okrevanje, Evropa 2020. Njen glavni cilj je pametna, vključujoča in trajnostna rast. Za izpolnitev tega cilja pa Evropa 2020 še bolj kot njena predhodnica, lizbonska strategija, poudarja potrebo po inovacijah, zaposlovanju in socialni vključenosti ter močnem odzivu na okoljske izzive in podnebne spremembe.

Publications