Panorama 48: Kohezijska politika 2014-2020 - Uspehi se vrstijo

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 14/02/2014

Tema zimske izdaje revije Panorama je reforma kohezijske politike za obdobje 2014–2020. V reviji so natančno analizirane posledice, ki jih bo imela ta reforma za vse zainteresirane strani.V ekskluzivnem intervjuju je predsednik Evropske komisije Barroso na kratko predstavil, kako bo reforma kohezijske politike prispevala k rasti in delovnim mestom ter doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020.

V razpravo o tej temi so se vključili tudi naši bralci, saj so v rubriki „Z vašimi besedami“ objavljeni prispevki predstavnikov držav članic EU, regij in združenj iz vse Evrope, v katerih izražajo svoja mnenja o reformi in pričakovanjih v zvezi z novim obdobjem financiranja.

V drugih rubrikah te izdaje so predstavljene ključne točke reforme in tematske prednostne naloge. Opisan je tudi postopek potrjevanja proračuna z vidika Evropskega parlamenta. Prav tako so predstavljeni načini, kako zaprositi za pridobitev financiranja. Poleg tega je v eni od rubrik tudi pregled strategij in obveznosti v zvezi z obveščanjem.Vključeni so tudi standardni izbor novic in predstavitve projektov iz celotne EU.

Publications