Panorama 45 - Zbliževanje skupnosti

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2013

Glavna tema te izdaje je vloga kohezijske politike pri ponovnem vzpostavljanju rasti v Evropi. Kohezijska politika je naložbeno orodje proračuna EU, katerega cilj je spodbuditi rast in konkurenčnost prek izkoriščanja regionalnih prednosti. Politika bo v prihodnosti še bolj okrepila doseganje ciljev strategije „Evropa 2020“, poleg tega pa se bo osredotočila na trajnostne naložbe z bolj učinkovito uporabo naložb EU, nacionalnih in regionalnih naložb.

Ostale osrednje teme vključujejo še program PEACE v okviru Evropske unije, s katerim si prizadevajo k spravi razdeljenih skupnosti na Severnem Irskem in v obmejni regiji Irske, ter članek o ključni vlogi mest – gonilnih silah evropskega gospodarstva. Komisija je pred kratkim ustvarila obsežno zbirko podatkov o najboljših dobrih praksah za razvoj mest in tako poskrbela za podroben pregled projektov, ki so lahko vir navdiha za mesta, organe upravljanja in druge zainteresirane strani.

Publications