Panorama 42 - Partnerstvo v kohezijski politiki - Krepitev izvajanja ključnega načela

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

Bistvo uspešne rabe strukturnih skladov EU je partnerstvo pri načrtovanju, izvajanju ter ocenjevanju programov z lokalnimi igralci na različnih ravneh. Da se doseže največji možni učinek in zagotovi najučinkovitejša raba sredstev EU, je treba učinkovito izkoristiti in vključiti strokovno znanje različnih partnerjev.

Publications