Panorama 36 - Doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti - Peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2010

Zahvaljujoč strategiji Evropa 2020 EU zdaj spodbuja dolgoročno vizijo za svoje socialnotržno gospodarstvo. Cilj strategije, ki je bila sprejeta junija 2010, je v naslednjem desetletju nuditi pomoč Evropi pri uspešnem izhodu iz gospodarske krize in obenem zagotoviti, da bodo države članice stopile na pot trajnostne rasti, ki bo v prihodnjih letih vodila k blaginji in družbenemu napredku.

Publications