Panorama 29 - Ustvarjalnost in inovativnost: spodbujanje konkurenčnosti v regijah

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2009

2009 – evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti ima za cilj spodbuditi širok vnovični razmislek, kaj ustvarjalnost in inovativnost pomenita in kako lahko prispevata k našemu osebnemu, gospodarskemu in družbenemu razvoju. Koncept je širok, izraze je težko opredeliti in čeprav področje priteguje vse več raziskovalcev, je rezultate za zdaj še vedno težko izmeriti. Vseeno pa ni nobenega dvoma, da je treba ta vprašanja raziskati, če želi EU ostati konkurenčna in če hoče negovati vrednote, ki so skupne njenim državam članicam.

Publications