SMERNICE ZA PREJEMNIKE sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Te smernice za upravičence niso izčrpen seznam razpoložljivih skladov EU. Gradijo na skupnem strateškem okviru (Priloga 1 k Uredbi (EU) št. 1303/2013), ki zagotavlja podlago za boljše usklajevanje med skladi ESI in drugimi instrumenti EU.

Smernice za vsak tematski cilj, opredeljen v uredbi o skladih ESI, zagotavljajo pregled dopolnilnih instrumentov, ki so na voljo na ravni EU, ter podrobne vire informacij, primere dobrih praks za združevanje različnih tokov financiranja ter opis ustreznih organov in teles, ki so vključeni v upravljanje posameznega instrumenta.

Povezave v tem dokumentu bodo morebitnim upravičencem pomagale najti njihovo pot v labirintu materiala, ki je na voljo v spletu, oziroma jih bodo pripeljale do najbolj izvirnih in uporabnih spletnih strani in dokumentov. Na voljo je tudi spletni seznam, s pomočjo katerega bodo morebitni upravičenci opredelili najprimernejše vire financiranja.

More information :

Online checklist

Publications