Smernice za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju (člen 7 uredbe o ESRR)

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/05/2015

Ob priznavanju pomena mest pri izvajanju strategije Evropa 2020 (v kombinaciji z vedno večjim priznavanjem dodane vrednosti celostnega teritorialnega pristopa) je bila za obdobje 2014–2020 močno okrepljena urbana razsežnost kohezijske politike. To je zlasti očitno v zvezi z ESRR, pri katerem morajo zdaj države članice vsaj 5 % sredstev, dodeljenih iz ESRR na nacionalni ravni (v okviru cilja „naložbe za rast in delovna 4 mesta“), nameniti za podporo celostnim strategijam za trajnostni urbani razvoj, pri čemer so organi, pristojni za urbani razvoj, odgovorni za naloge, povezane vsaj z izborom operacij. Poleg tega so bila uvedena nova orodja za spodbujanje inovacij in preskušanja novih možnosti na področju urbanega razvoja (Inovativni ukrepi na področju urbanega razvoja, člen 8 uredbe o ESRR) ter za poglobitev razprave o izvajanju urbane razsežnosti (Mreža za urbani razvoj, člen 9 uredbe o ESRR).

Čeprav je obseg naložb na urbanih območjih, ki jih podpira EU, precej širok (vključuje na primer vsaj 50 % sredstev iz ESRR, pa tudi druge pobude Komisije, osredotočene na urbana območja), te smernice izrecno obravnavajo vprašanja nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov v zvezi z izvajanjem celostnega trajnostnega urbanega razvoja, kot je določen v členu 7 uredbe o ESRR. Ponovno navajajo ključne elemente, ki jih je treba opredeliti v programih, in zagotavljajo odgovore na vprašanja v zvezi z izvajanjem v smislu prenosa nalog na organe, pristojne za urbani razvoj, oblikovanja celostnih strategij ter spremljanja in vrednotenja napredka.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications