Smernice za države članice o revizijski strategiji

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Ta dokument je namenjen zagotavljanju smernic revizijskemu organu, odgovornemu za pripravo revizijske strategije (v nadaljnjem besedilu: strategija) v skladu s členom 127(4) uredbe o skupnih določbah. Te smernice se uporabljajo za sklade ESI razen za EKSRP in so skladne s strukturo vzorca revizijske strategije, opredeljenega v Prilogi VII k izvedbeni uredbi Komisije.

Te smernice določajo priporočila Komisije za različne oddelke strategije, ki izhajajo iz zgoraj navedenih določb, pa tudi iz izkušenj, ki jih je Komisija pridobila z revizijskimi strategijami iz prejšnjega programskega obdobja, veljavnih mednarodno sprejetih revizijskih standardov in dobre prakse.

Strategija je pomemben element modela zagotovil za sklade ESI (razen za EKSRP), saj je dokument načrtovanja, v katerem so določeni revizijska metodologija, metoda vzorčenja za revizije operacij in načrtovanje revizij v zvezi s prvimi tremi obračunskimi leti, in jo je treba letno posodabljati od leta 2016 do vključno leta 2024. 

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications