80 ukrepov za poenostavitev v kohezijski politiki 2021–2027

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2021-2027
Date : 29/06/2018

Novi okvir zagotavlja podjetjem in podjetnikom, ki prejemajo podporo EU, manj birokracije in enostavnejše postopke za sprostitev sredstev z uporabo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov. Enotna pravila zdaj zajemajo 7 skladov EU, ki se upravljajo v partnerstvu z državami članicami (deljeno upravljanje). Komisija predlaga tudi milejši sistem nadzora za programe z dobrimi rezultati, in sicer s pogostejšo uporabo nacionalnih sistemov in razširitvijo načela enotne revizije v izogib podvajanju pregledov.

More information :

Regionalni razvoj in kohezija po letu 2020: kratka predstavitev novega okvira

Publications