Kaj je makroregionalna strategija EU?

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Makroregionalna strategija Evropske unije (EU) je okvir politike, ki državam iz iste regije omogoča, da se skupaj spopadajo s težavami in iščejo rešitve zanje ali da v večji meri izkoristijo skupne potenciale (npr. onesnaževanje, plovba, svetovna poslovna konkurenca itd.). S tovrstnim okrepljenim sodelovanjem si države prizadevajo, da bi bile njihove politike učinkovitejše, kot če bi se s težavami soočale ločeno. Makroregionalna strategija EU lahko prejema finančno podporo iz skladov EU, tudi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Da bi bile možnosti za uspeh makroregionalnih strategij EU čim večje, morajo sodelujoči partnerji (države članice, regije, občine, NVO itd.) delovati skladno z nekaj ključnimi načeli: ustrezno partnerstvo in primeren mehanizem sodelovanja, dobro usklajevanje ukrepov v okviru zadevnih politik in njihovih virov financiranja ter močan duh sodelovanja znotraj držav in sektorjev v makroregiji ter med njimi. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications