9 koristi Kohezijske Politike za Evropo: glavni rezultati v obdobju 2007–2013

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

Časi, v katerih se je izvajala kohezijska politika 2007–2013, so bili zahtevni. Evropo je prizadela gospodarska in finančna kriza, ki je omejila javne naložbe, zato so sredstva kohezijske politike postala še pomembnejša za rast in ustvarjanje delovnih mest.

Neodvisna strokovna ocena financiranja v obdobju 2007–2013 je pokazala, da so naložbe kohezijske politike ustvarile pozitivne, oprijemljive
rezultate – od ustvarjanja delovnih mest do pozitivnega vpliva na razlike med regijami in povečanja BDP.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications