Naknadno preverjanje dodatnosti za obdobje 2007–2013

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/03/2017

Dodatnost je načelo kohezijske politike Evropske unije, katerega cilj je zagotoviti, da strukturna sklada 1 dopolnjujeta, ne pa nadomeščata primerljive javne izdatke držav članic.

Člen 15 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 določa, da Komisija v sodelovanju z vsako zadevno državo članico dodatnost za cilj „konvergenca“ preveri naknadno do konca leta 2016 in objavi rezultate preverjanja. Čeprav ima Hrvaška po predpisih za ta postopek preverjanja na voljo še dodatno leto, so se hrvaški organi odločili predložiti vso dokumentacijo leto prej.

S tem poročilom se zato zaključuje preverjanje dodatnosti za programsko obdobje 2007–2013, potem ko sta bili v letu 2007 oziroma letih 2011–2012 opravljeni predhodno in vmesno preverjanje.

Publications