SPOROČILO o strategiji Evropske unije za jadransko-jonsko regijo

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

To sporočilo opredeljuje potrebe in možnosti za pametno, trajnostno in vključujočo rast v jadranski in jonski regiji. Zagotavlja okvir za usklajeno makroregionalno strategijo in akcijski načrt, da bi države udeleženke z medsebojnim sodelovanjem obravnavale te izzive in priložnosti.

Regija je funkcionalno območje, ki ga prvenstveno določata jadranski in jonski morski bazen. Zajema tudi pomemben del kopenske površine, zato morsko, obalno in kopensko območje tvorijo tesno prepleten sistem. Z okrepljenim pretokom blaga, storitev in oseb po pristopu Hrvaške k EU ter z možnostjo pristopa k EU za druge države v regiji so zaledja pristanišč pridobila pomembno vlogo. Pri podrobnejšem preučevanju povezav med kopnim in morjem ni mogoče spregledati posledic netrajnostnih kopenskih dejavnosti na obalna območja in na morske ekosisteme.

Regija, v kateri živi več kot 70 milijonov ljudi, ima ključno vlogo pri krepitvi geografske kontinuitete v Evropi. Ta strategija nadgrajuje jadransko-jonsko pobudo1, ki zadeva osem držav (glej karto v prilogi). Izvajanju strategije se lahko pridružijo tudi druge partnerice v regiji.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications