Financni Instrumenti Kohezijske Politike v Obdobju 2014-2020

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Finančni instrumenti so učinkovit način porabe razpoložljivih sredstev kohezijske politike pri izvajanju ciljev strategije Evropa 2020. Finančni instrumenti prek posojil, jamstev, kapitala in drugih mehanizmov tveganja, po možnosti skupaj s tehnično podporo, s subvencijami na obrestne mere ali subvencijami na zajamčeno plačilo v okviru dejavnosti zagotavljajo podporo za naložbe in so usmerjeni na projekte, za katere obstajajo možnosti, da so ekonomsko upravičeni.

Poleg jasnih prednosti ponovne uporabe sredstev v daljšem časovnem obdobju, pomagajo finančni instrumenti mobilizirati dodatna javna ali zasebna sovlaganja, da se obravnavajo tržne nepopolnosti v skladu s prednostnimi nalogami strategije Evropa 2020 in kohezijske politike. Njihova izvedbena struktura vključuje dodatna strokovna znanja in izkušnje, ki pomagajo zagotoviti večjo učinkovitost in uspešnost porazdelitve javnih sredstev. Poleg tega ti instrumenti zagotavljajo številne pobude za boljšo izvedbo, vključno z večjo finančno disciplino na ravni podprtih projektov.

Finančni instrumenti so bili uporabljeni za izvajanje naložb v okviru strukturnih skladov v programskem obdobju 1994-1999. V sedanjem programskem obdobju 2007-2013 so postali še bolj pomembni in zdaj predstavljajo približno 5 % skupnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ob upoštevanju sedanjega ekonomskega položaja in vedno manjšega obsega javnih sredstev se pričakuje, da bodo imeli finančni instrumenti v programskem obdobju kohezijske politike 2014-2020 še pomembnejšo vlogo.

More information :

Financial Instruments in Cohesion Policy 2014-2020

Publications