Usmerjanje naložb v ključne prednostne naloge za rast: Podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Zakaj je smiselno vlagati v prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika?

Zaradi izpolnjevanja ciljev EU v zvezi s podnebjem in energetiko se bo zmanjšala energetska odvisnost EU:

  • do leta 2020:
    • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 20 %;
    • povečanje energetske učinkovitosti za 20 %; in
    • zagotovitev, da se vsaj 20 % porabljene energije proizvede iz obnovljivih virov.
  • do leta 2050:
    • zmanjšanje emisij ogljika za 85–90 %.

Zaradi izpolnjevanja teh ciljev se bodo zagotovile nove možnosti za gospodarski razvoj, saj se bodo podjetniške in razvojne dejavnosti usmerile tudi v nizkoogljične tehnologije in ustvarjanje novih zelenih delovnih mest.

Publications