Usmerjanje naložb v ključne prednostne naloge za rast: Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP)

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Zakaj bi morala EU vlagati v mala in srednje velika podjetja?

  • V EU je 99 % podjetij (približno 20 milijonov), ki so mala ali srednje velika podjetja, tj. podjetja z manj kot 250 zaposlenimi. Ta podjetja so ključno gonilo za gospodarsko rast, inovacije, zaposlovanje in socialno vključevanje. So steber evropskega gospodarstva.
  • Mala in srednje velika podjetja v Evropi so ključna za okrevanje, saj se v njih ustvarita dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem sektorju in zagotavlja stopnja rasti zaposlovanja, ki je dvakrat večja kot v večjih podjetjih.
  • Mala in srednje velika podjetja potrebujejo pomoč v zvezi z dostopom do finančnih sredstev in kvalificiranih delavcev, poleg tega pa so bolj občutljiva na gospodarske spremembe.
  • Da bodo lahko mala in srednje velika podjetja še naprej konkurenčna na svetovnem trgu, morajo zagotoviti večjo produktivnost ter večjo kakovost in raznolikost izdelkov, storitev in trženja.

Publications