Evropski socialni sklad

ESS svoje naložbe usmerja v ljudi, pri čemer se osredotoča predvsem na izboljšanje možnosti za zaposlitev in izobraževanje v vsej Evropski uniji. Cilj tega sklada je tudi izboljšati položaj oseb, ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine.

Do naložb ESS so upravičene vse regije EU. V obdobju 2014-2020 je za naložbe v človeški kapital v državah članicah namenjenih več kot 80 milijard evrov, poleg tega pa bo vsaj 3,2 milijarde evrov dodeljeno pobudi za zaposlovanje mladih.

V obdobju 2014-2020 se bo ESS osredotočil na štiri tematske cilje kohezijske politike:

  • spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile;
  • spodbujanje socialne vključenosti in boja proti revščini;
  • naložbe v izobraževanje, spretnosti in znanje ter vseživljenjsko učenje in
  • povečanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave.

Poleg tega bo 20 % naložb iz ESS namenjenih za dejavnosti, s katerimi se bosta spodbujala večja socialna vključenost in boj proti revščini. Te naložbe se imenujejo tematska osredotočenost.

Več o tem v uredbi o Evropskem socialnem skladu in na spletišču ESS.

Dajatve za brezposelnost: Strokovnjak, ki pomaga ženski, zaprosi za socialne prejemke na spletu
Dajatve za brezposelnost: Strokovnjak, ki pomaga ženski, zaprosi za socialne prejemke na spletu