Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Dodatna orodja

 

Novice

  Evropska komisija je danes sprejela dva nova standardna finančna instrumenta, pripravljena za uporabo, za naložbe v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da se olajša dostop do financiranja za mlada podjetja in nosilce projektov za razvoj mest.

  Komisija v obdobju 2014–2020 spodbuja države članice, da podvojijo svoje naložbe v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI), ki se v skladu s cilji naložbenega načrta uporabljajo prek finančnih instrumentov, kot so posojila, lastniški kapital in jamstva.

  Standardni finančni instrumenti, ki so že skladni z uredbo o skladih ESI in s pravili o državni pomoči, so namenjeni povečanju uporabe obnovljive finančne podpore namesto običajnih nepovratnih sredstev s strani držav članic ter združevanju javnih in zasebnih virov.

  Obstajajo že trije taki instrumenti: posojilo s porazdelitvijo tveganja, ki temelji na porazdelitvi tveganja med javnimi in zasebnimi viri, in instrument omejenega jamstva, pri katerem javna sredstva delujejo kot jamstvo za prevzem tveganja v primeru neplačil v okviru kreditnega portfelja banke. Oba instrumenta zagotavljata boljši dostop malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja. Tretji instrument je posojilo za obnovo, namenjeno projektom za energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije v sektorju stanovanjskih stavb.

  Komisija je danes sprejela dva nova instrumenta:

  • Instrument za sovlaganje zagotavlja financiranje za zagonska podjetja in MSP. Ta podpora jim bo omogočila, da razvijejo svoje poslovne modele in privabijo dodatno financiranje prek kolektivne naložbene sheme, ki jo upravlja en glavni finančni posrednik. Skupne naložbe, ki združujejo javna in zasebna sredstva, lahko znašajo do 15 milijonov € na MSP. V obdobju 2007–2013 je bil SAS JEREMIE v francoski regiji Languedoc-Roussillon primer takšnega instrumenta za sovlaganje, v okviru katerega so se uporabljala sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za privabljanje zasebnega kapitala in naložb v visokotehnološka MSP v regiji.
  • Skladi za razvoj mestnih območij bodo podprli projekte za trajnostna mesta, na primer na področju javnega prevoza in energijske učinkovitosti ali ponovne oživitve mestnih območij. Projekti morajo biti finančno vzdržni in morajo biti del celostne strategije trajnostnega razvoja mestnih območij. Skupne naložbe, ki združujejo javna in zasebna sredstva, lahko znašajo do 20 milijonov € na projekt. Podpora bo v obliki posojilnega sklada, ki ga upravlja finančni posrednik s sredstvi iz sklada ESI, in prispevka v višini vsaj 30 % zasebnega kapitala. Takšen sklad za razvoj mestnih območij je bil razvit v obdobju 2007–2013 v poljski regiji Pomorskie.

  Več informacij

Več novic

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu