Razpoložljiv proračun 2014-2020

Sredstva za regionalno in kohezijsko politiko v letih 2014-2020 znašajo 351,8 milijard EUR.
Natančnejši podatki in grafikoni so objavljeni na portalu podatkov o kohezijski politiki.

Finančna sredstva 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)