Programi

Povzetke operativnih programov, ki jih je Evropska komisija sprejela na začetku programskega obdobja, najdete spodaj. Programe so pripravile vse države članice in/ali regije, financira pa jih Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ali Kohezijski sklad.
Na voljo so dodatni sektorski filtri:

Dodatna orodja

 

Čezmejno, mednacionalno in medregijsko sodelovanje