ESPON

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Cilj programa sodelovanja ESPON 2020 je prispevati k povečanju učinkovitosti kohezijske politike EU, drugih sektorskih politik in programov v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter nacionalnih in regionalnih politik prostorskega razvoja prek priprave, širjenja in promocije prostorskih podatkov, ki pokrivajo celotno ozemlje 28 držav članic EU ter štirih partnerskih držav, tj. Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice.

Prednostna področja financiranja

ESPON se osredotoča na tematski cilj 11 „Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti“. Ker pa ima vseh 11 tematskih ciljev prostorsko razsežnost ali vpliv, se vsi štejejo kot ustrezni za podporo s strani evropskih prostorskih podatkov, pripravljenih in razširjenih v okviru ESPON 2020.

Pričakovani učinki

 • Več prostorskih podatkov prek uporabnih raziskav in analiz.
 • Okrepljen prenos znanja in uporaba analitične podpore uporabnikom.
 • Boljše spremljanje prostorskega razvoja in orodja za prostorske analize.
 • Obsežnejše terensko delo in uporaba prostorskih podatkov.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004