(Interreg V-A) SI-AT - Slovenia-Austria

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Program sodelovanja „Interreg V-A Slovenija-Avstrija” je namenjen krepitvi čezmejnega sodelovanja ob avstrijsko-slovenski meji.

Strateško se program osredotoča na skupne raziskave in inovacije za krepitev konkurenčnosti obmejnega območja, varstvo okolja in skupno upravljanje naravnih virov, čezmejno poslovno sodelovanje ter tesnejše sodelovanje na področju pravnih in upravnih vprašanj, da bi se oblikovalo bolje povezano obmejno območje.

Da bi program dosegel te strateške cilje, se osredotoča na krepitev skupnih raziskovalnih zmogljivosti in institucionalnih povezav med raziskavami ter malimi in srednje velikimi podjetji na območju; na izboljšanje varstva ter razvoja bogate kulturne in naravne dediščine območja; na povečanje ekološke stabilnosti naravnih habitatov in vodnih teles ter na izboljšanje čezmejnih upravnih struktur in institucionalnega sodelovanja na področjih upravljanja tveganj, zdravja ter energije.

Prednostna področja financiranja

Program bo osredotočen na navedena štiri prednostna področja:

 1. „krepitev čezmejnih raziskav, inovacij in konkurenčnosti”;
 2. „varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov”;
 3. „povečanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave”;
 4. „tehnična podpora”.

Nekaj pričakovanih rezultatov

 • Večja intenzivnost raziskav in razvoja na obmejnem območju
 • Večja dejavnost izvoznih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij
 • Večja privlačnost obmejnega območja za turizem
 • Omejitev dolžine obmejnih rek z neustrezno kakovostjo vode
 • Povečanje ravni sodelovanja med državljani in občinami
 • Boljše institucionalno sodelovanje na področjih energije, zdravja in upravljanja tveganj

Regions

 • Austria
  • Burgenland
  • SÜDÖSTERREICH
  • Kärnten
  • Steiermark
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 47,988,355.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO11 - Better public administration
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 57,213,193.00 €

Total EU contribution: 47,988,355.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB054