(Interreg V-A) SI-HU - Slovenia-Hungary

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Program spodbuja boljšo rabo preslabo izkoriščenih naravnih in kulturnih vrednot prek sodelovanja na področju turizma, ki je ključni konkurenčni, delovno intenzivni sektor v regiji. Podpiral bo skupne čezmejne pobude na področju trajnostnega razvoja turizma s poudarkom na podeželskih območjih, pri čemer bo temeljil na ohranjanju ter varovanju naravne in kulturne dediščine. Ta pristop zagotavlja dobro podlago za gospodarsko in družbeno vključevanje podeželskih območij v „počasni turizem”.

Poleg tega bo program podpiral sodelovanje med organi javne uprave na področju reševanja skupnih družbenih izzivov, kot so staranje, revščina in migracije. Sodelovanje bo potekalo tudi na področju socialnih in zdravstvenih storitev, varstva okolja ter usklajevanja potreb na trgu dela z izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem. Posebna pozornost bo namenjena mladim in prikrajšanim skupinam.

Prednostna področja financiranja

Program bo osredotočen na dve glavni prednostni področji:

 • Privlačna regija
 • Sodelujoča regija

Pričakovani učinki

 • Povečanje števila nočitev na območju izvajanja programa za 263 000 nočitev
 • Zagotavljanje tolmačenja ter izobraževalnih dogodkov v zvezi s kulturno in naravno dediščino za 2 000 sodelujočih
 • Razvoj 12 skupnih čezmejnih turističnih produktov in storitev
 • Gradnja 8 km kolesarskih poti in pešpoti
 • Priprava in podpis 20 skupnih strokovnih sporazumov ter protokolov med javnimi organizacijami

Regions

 • Hungary
  • Nyugat-Dunántúl
 • Slovenia
  • Vzhodna Slovenija

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 14,795,015.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 18,641,195.00 €

Total EU contribution: 14,795,015.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB053