Adriatic-Ionian

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Skupni cilj je, da bi program deloval kot gonilo politike in inovator upravljanja, ki spodbuja evropsko povezovanje med partnerskimi državami, pri čemer izkorišča bogate naravne, kulturne in človeške vire, ki obdajajo Jadransko in Jonsko morje, ter krepi ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v programskem območju.

Prednostne naloge financiranja

Program se bo osredotočal na štiri prednostne naloge:

 • Inovativna in pametna regija: podpora izboljšanju inovacijske zmogljivosti z boljšim sodelovanjem med podjetji, raziskavami in      izobraževanjem.
 • Trajnostna regija: spodbujanje trajnostne vrednosti ter ohranjanje      naravnih oz. kulturnih dobrin in varovanje ekosistemskih storitev v      jadransko-jonskem območju.
 • Povezana regija: podpora integriranih prevoznih storitev in mobilnosti ter multimodalnosti v jadransko-jonskem območju
 • podpora upravljanja strategije EU za jadransko in jonsko območje      (EUSAIR)

Pričakovani učinki

 • Razvoj regionalnega inovacijskega sistema za jadransko-jonsko      območje
 • Izboljšana zmogljivost za transnacionalno reševanje okoljskih      vprašanj, razdrobljenost in varovanje ekosistemskih storitev v jadranskem in jonskem območju.
 • Izboljšana zmogljivost za integrirane prevozne storitve in mobilnost ter multimodalnost v jadransko-jonskem območju
 • Izboljšana institucionalna zmogljivost javnih uprav in ključnih zainteresiranih strani ter pomoč pri hitrejšem izvajanju skupnih prednostnih nalog v okviru EUSAIR.

Regions

 • Croatia
 • Greece
 • Italy
  • Lombardia
  • Abruzzo
  • Molise
  • Puglia
  • Basilicata
  • Calabria
  • Sicilia
  • Nord-Est
  • Provincia Autonoma di Bolzano
  • Provincia Autonoma di Trento
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
  • Umbria
  • Marche
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 83,467,729.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 117,918,198.00 €

Total EU contribution: 99,156,616.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M4TN002