INTERACT

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Cilj programa je krepitev kohezijske politike s spodbujanjem izmenjave izkušenj, prenosom dobrih praks in širitvijo inovativnih pristopov med programi teritorialnega sodelovanja in partnerji.

Prednostna področja financiranja

Program ima dve prednostni področji:

 • zagotavljanje storitev,
 • tehnična pomoč.

Pričakovani učinki

Ta program je zelo specifičen, saj lahko vpliva le na način, na katerega je mogoče bolj učinkovito izvajati druge programe in aktivnosti sodelovanja:

 • za izboljšanje upravljanja in nadzor zmogljivosti več kot 84 % programov evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS),
 • za izboljšanje zmogljivosti pri zbiranju rezultatov in obveščanju o njih za več kot 80 % programov ETS,
 • za izboljšanje zmogljivosti upravljanja sodelovanja pri izvajanju inovativnih pristopov (evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), obnovljivi skladi, makroregionalne strategije ...) za več kot 84 % programov ETS.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002