Alpine Space

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Alpski prostor sestavljajo ozemlja z različnimi demografskimi, socialnimi in gospodarskimi trendi ter veliko kulturno in jezikovno raznolikostjo. Poleg te raznolikosti se zelo razlikujejo tudi sistemi upravljanja in tradicije. Tako zaradi skupnih značilnosti alpskega prostora kot tudi njegove raznolikosti pa je potrebno sodelovanje. Cilji programa so spodbujati raziskave, tehnološki razvoj in inovacije; prispevati k podpori prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih; zagotoviti varstvo okolja in spodbujati učinkovitosti virov; okrepiti institucionalne zmogljivosti in zagotoviti učinkovito javno upravo

Prednostna področja financiranja

Program bo osredotočen na štiri glavna prednostna področja:

 • Inovativen alpski prostor
 • Nizkoogljičen alpski prostor
 • Za življenje primeren alpski prostor
 • Dobro upravljan alpski prostor

Pričakovani učinki

 • Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami (1 000 leta 2023)
 • Povišanje ravni možnosti za dostop ter uporabo nizkoogljične mobilnosti in prevoza za 1 %
 • Povišanje ravni trajnostne valorizacije kulturne in naravne dediščine v alpskem prostoru za 1,0–3,0 %

Regions

 • Austria
 • France
  • Alsace
  • Franche-Comté
  • Rhône-Alpes
  • Provence-Alpes-Côte d'Azur
 • Germany
  • Freiburg
  • Tübingen
  • Oberbayern
  • Schwaben
 • Italy
  • NORD OVEST
  • Piemonte
  • Valle D'Aosta
  • Liguria
  • Lombardia
  • Provincia Autonoma di Bolzano
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 116,635,466.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 139,751,456.00 €

Total EU contribution: 116,635,466.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFTN001