INTERREG EUROPE

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Cilj programa je izboljšanje kohezijske politike prek izmenjave izkušenj, prenosa dobrih praks in skupnih pobud med regijami EU-28 (ter tudi Norveško in Švico) v zvezi s tematskimi cilji, kot so inovacije, mala in srednje velika podjetja, nizkoogljično gospodarstvo ter varstvo okolja.

Prednostna področja financiranja

Program bo osredotočen na štiri glavna prednostna področja:

 • raziskave, tehnološki razvoj in inovacije
 • konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij
 • nizkoogljično gospodarstvo
 • okolje in učinkovita raba virov

Pričakovani učinki

Ta program je zelo specifičen, saj lahko vpliva le na način, na katerega drugi operativni programi izkoriščajo financiranje v okviru zadevnih tematskih ciljev, tj.

 • delež programov za rast in delovna mesta, na katere je vplival program Interreg Europe na področju inovacij: 25%
 • delež programov za rast in delovna mesta, na katere je vplival program Interreg Europe na področju malih in srednje velikih podjetij: 33%

znesek v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI), izkoriščenih na področju nizkoogljičnega gospodarstva, na katerega je vplival program Interreg Europe: 192 milijonov EUR

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001