Programi

Povzetke operativnih programov, ki jih je Evropska komisija sprejela na začetku programskega obdobja, najdete spodaj. Programe so pripravile vse države članice in/ali regije, financira pa jih Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ali Kohezijski sklad.
Na voljo so dodatni sektorski filtri:

Dodatna orodja

 

Nacionalni programi

Avstrija

Bolgarija

Belgija

Češka

Ciper

Danska

Estonija

Finska

Francija

Nemčija

Grčija

Irska

Italija

Latvija

Lietuva

Luksemburg

Madžarska

Malta

Nizozemska

Poljska

Portugalska

Hrvaška

Romunija

Slovenija

Slovaška

Španija

Švedska

Združeno

Čezmejno, mednacionalno in medregijsko sodelovanje