Upravičenci kohezijske politike Evropske unije

EU je odgovorna za pregledno porabo javnega denarja. Na tej karti so navedene neposredne povezave do seznama upravičencev do sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Povezave do spletnih mest upravljajo posamezne države članice, ki morajo v skladu s pravili, ki urejajo izvajanje skladov za obdobje 2014–2020 (EU št. 1303/2013), objaviti ime upravičenca, dejavnost in znesek javnih finančnih sredstev, ki so dodeljena.

Dodatna orodja

 

Upravicenci 2014-2020

Upravicenci

x