RegioStars Awards 2018

Ďalšie nástroje

 

Dunaj v dobe železnej

Public Vote
Rank # 8

Je dosť možné, že ste už náhodou narazili na pozostatky nášho neznámeho archeologického dedičstva zo starej doby železnej, ktorá siaha do obdobia 800 – 400 rokov pred Kristom, tzv. halštatská doba. Toto obdobie hojnosti v Európe, počas ktorého ľudia ťažili železo a soľ, žili v opevnených sídlach na kopcoch a stavali majestátne mohyly, sa rýchlo skončilo, no mohyly a obranné opevnenia sú dodnes tvárnymi rysmi krajiny. Projekt Dunaj v dobe železnej je partnerstvom piatich krajín a jeho hlavnou myšlienkou je opätovne priniesť tieto stratené rysy krajiny do povedomia budúcich generácií.

The ranking shows the preliminary results, based on the votes received through the InfoRegio website and does not contain the additional social media votes of the last week. The final winner of the public choice award will be announced during the award ceremony at 19:00 9 October 2018!

Official title: Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin
Region: Danube Regions
Member State: Austria, Croatia, Hungary, Slovakia, Slovenia
EU funds amount: EUR 2 169 200.00
Timespan: 01/01/2017 – 30/06/2019
Organisation: Universalmuseum Joanneum
Category: Investing in cultural heritage
Website: www.interreg-danube.eu
More information

Project Fiche