RegioStars Awards 2019

Ďalšie nástroje

 

CityWalk

CityWalk je oveľa viac než len projekt. CityWalk je životný štýl. Zameriava sa na najjednoduchšiu formu mestskej mobility – chôdzu. Vytvorenie miest lepšie uspôsobených pre chodcov si vyžaduje zmeny, a to vrátane inteligentného prepájania chôdze s inými druhmi dopravy. CityWalk ponúka inovatívne riešenie, pri ktorom sú najdôležitejšie potreby občanov. Spájajú sa v ňom inteligentné koncepcie lepšieho nastavenia priestoru pre chodcov s riešeniami, ktoré uspokojujú tieto potreby, a zároveň bojujú proti zmene klímy, zlepšujú kvalitu ovzdušia a znižujú hluk.

Viac o tomto projekte


Kategórie 4 - budovanie miest odolných voči zmenám klímy

Región(-y): Vzhodna Slovenia, Dél-Alföld, Vzhodna Slovenija, Stredné Slovensko, Kontinentalna Hrvatska, Nord-Vest, Североизточен (Severoiztochen), Jihozápad, Steiermark, Észak-Alföld
Krajina/Krajiny: Austria - Bulgaria - Croatia - Czechia - Hungary - Romania - Slovakia - Slovenia
Fond: European Regional Development Fund (Interreg)
Príspevok EÚ: EUR 1 895 151
Časový rámec: 12/2016 - 05/2019
Operačný program : Interreg TN - Danube
Riadiaci orgán : Ministry of Finance, Danube Transnational Programme – Managing Authority and Joint Secretariat
Organizácia: Scientific Research centre Bistra Ptuj