Ceny REGIO Stars

REGIOSTARS sú európske ocenenia za najinovačnejšie regionálne projekty.

Ďalšie nástroje

 

Novinky

V Bruseli boli vyhlásení víťazi výročného ocenenia REGIOSTARS, ktorým sa vyjadruje uznanie výnimočným projektom v oblasti politiky súdržnosti. A víťazmi sú: 

Za podporu digitálnej premeny (1. kategória): ocenenie získal projekt cezhraničnej spolupráce medzi Nemeckom, Belgickom, Francúzskom a Luxemburskom Energy Cells GR za udržateľnú spotrebu energie a inovačnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v regióne Greater Region.

Projekt CobBauge z Francúzska a zo Spojeného kráľovstva získal ocenenie za prepojenie zelenej, modrej a sivej infraštruktúry (2. kategória), a to za vývoj muriva s použitím zeminy a vláken.

Ocenenie za boj proti nerovnosti a chudobe (3. kategória) získal projekt Good Support z Poľska, v rámci ktorého bola vytvorená online platforma, ktorá spája obyvateľov regiónu Západopomoranské vojvodstvo s miestnymi sociálnymi službami.

Climate Active Neighbourhoods (CAN), spoločný projekt Belgicka, Francúzska, Nemecka, Holandska a Spojeného kráľovstva, získal ocenenie v  4. kategórii budovanie miest odolných voči zmenám klímy. Slúži na podporu stratégií vedených na miestnej úrovni s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť domácností v znevýhodnených mestských oblastiach.

Ocenenie za modernizáciu zdravotníckych služieb (5. kategória) získalo centrum odbornej prípravy a odborných znalostí Orsi Academy z Belgicka, ktoré sa zameriava na nové techniky v oblasti minimálne invazívnej chirurgie a robotickej chirurgie.

Cenu verejnosti získal projekt CityWalk v rámci programu Interreg Danube, ktorý pomáha mestám v podunajskom regióne lepšie sa prispôsobiť chodcom.

Ceny REGIOSTARS

Ďalšie správy

Európska komisia udeľuje tieto ocenenia každoročne projektom financovaným EÚ, ktoré preukazujú excelentnosť a nové prístupy v rámci regionálneho rozvoja. Zúčastnené projekty sú stredobodom pozornosti komunikačných aktivít na európskej úrovni s cieľom inšpirovať ostatné regióny a projektových manažérov v celej Európe.

Tematické zameranie

Ocenenia REGIOSTARS sa udeľujú projektom v piatich tematických kategóriách (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, mestský rozmer a téma roka).

V roku 2020 sa ocenenia REGIOSTARS zameriavajú na päť oblastí, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť regionálnej politiky EÚ:

 • Priemyselná transformácia pre inteligentnú Európu
 • Obehové hospodárstvo pre zelenú Európu
 • Zručnosti a vzdelávanie pre digitálnu Európu
 • Občianska angažovanosť v záujme súdržnosti európskych miest
 • Posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce – 30. výročie iniciatívy Interreg

Predložené prihlášky projektov zhodnotia vysoko odborní akademickí pracovníci, ktorí aj vymenujú víťazov.

Okrem toho vyberie svojho víťaza aj verejnosť prostredníctvom verejného online hlasovania a jednému projektu bude udelená cena verejnosti.

Ďalšie podrobnosti o kategóriách ocenení nájdete v príručke pre súťažiacich PDF en. Clarification endorsement letter PDF en

Ako sa môžete prihlásiť?

V príručke pre súťažiacich nájdete všetky informácie potrebné na to, aby ste svoj projekt doviedli až na stupeň víťazov. Okrem podrobného opisu kategórií tohtoročného ocenenia, podmienok oprávnenosti a kritérií na udelenie ocenenia príručka obsahuje aj praktické rady, ktoré vás prevedú celým postupom. 

Prihlasovacia platforma online bude otvorená od 2. marec do 9. mája 2020.

Víťazi v piatich kategóriách a víťaz ceny verejnosti si prevezmú svoje zaslúžené ocenenia na slávnostnom odovzdávaní ocenení REGIOSTARS, ktoré sa uskutoční v októbri 2020 v Bruseli.

Do súťaže o ceny REGIOSTARS 2020 prišlo 206 návrhov!

Za projekt, ktorý sa vám najviac pozdáva, môžete hlasovať tu: https://regiostarsawards.eu

Porota vyberie až 5 finalistov v jednotlivých kategóriách, ktorých mená budú oznámené dňa 9. júla. Hlasy, ktoré budú odovzdané po tomto dátume, sa finalistom súťažiacim o udelenie ceny verejnosti započítajú.

Nezávislá porota vybrala 25 finalistov, 5 pre každú kategóriu súťaže Regiostar 2020.

Dnes a do 15. septembra je hlasovanie o udelení ceny „Public Choice Award“ otvorené na platforme pre hospodársku súťaž: https://regiostarsawards.eu.
Tu nájdete zoznam 25 finalistov, 5 pre každú kategóriu (kompletné projektové formuláre budú uverejnené na Inforegio v nadchádzajúcich týždňoch):

Priemyselná transformácia pre inteligentnú Európu

 • Smart Solar Charging Region Utrecht
 • HyTrEc2- Hydrogen Transport Economy for the North Sea Region 2
 • House of Digitalization
 • METAL 3D INNOVATIONS (Me3DI)
 • ESA BIC Portugal- Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program in Centro Region

Obehové hospodárstvo pre zelenú Európu

 • Take the Cool Food challenge
 • SeRaMCo- Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products
 • Fibrenamics Green
 • EcoDesign Circle
 • Blue Circular Economy

Zručnosti a vzdelávanie pre digitálnu Európu

 • E-SCHOOLS, PILOT PROJECT
 • Museums over the borders
 • CYNIC- Cyber security in Innovation and Business Communication
 • Digital Academies for Inclusive Learning
 • Digital platform for remote training

Občianska angažovanosť v záujme súdržnosti európskych miest

 • A Jewel in a Poor Neighbourhood
 • Buergerbahnhof-Plagwitz
 • High Five! jugendrechte im quartier
 • SHICC- Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities
 • VilaWATT- INNOVATIVE LOCAL PUBLICPRIVATE-CITIZEN PARTNERSHIP FOR ENERGY GOVERNANCE

Posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce – 30. výročie iniciatívy Interreg

 • ENERGY@SCHOOL
 • Time is now for change
 • IEER Interreg Europe
 • DEM KLIMA AUF DER SPUR
 • XBIT- CROSS-BORDER IT NETWORK FOR COMPETITIVENESS, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Archívy