Ceny REGIO Stars

RegioStars je súťaž, ktorú od roku 2008 každoročne usporadúva GR REGIO: stala sa európskou značkou pre excelentnosť projektov financovaných EÚ, ktoré preukázali inovatívne a inkluzívne prístupy v oblasti regionálneho rozvoja. Každoročne stovky projektov súťažia v piatich kategóriách: Inteligentná Európa, Zelená Európa, Spravodlivá Európa, Mestská Európa a téma roka. Ľudia môžu za jednotlivé projekty hlasovať a projektu, ktorý získa najviac hlasov, bude udelená cena verejnosti. Súťaž Regiostars prostredníctvom (dosahovania) riešení spoločných výziev a využívania príležitostí inšpirovala regióny, aby vykonávali regionálnu politiku EÚ, ktorá bude mať väčší dosah.


Európska komisia každoročne udeľuje ocenenia projektom financovaným EÚ, ktoré preukázali excelentnosť a nové prístupy v oblasti regionálneho rozvoja. Komunikačné aktivity na európskej úrovni sa sústreďujú na súťažiace projekty s cieľom inšpirovať iné regióny v celej Európe.

Tematické zameranie

Ocenenia REGIOSTARS sa udeľujú projektom v piatich tematických kategóriách (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, rozvoj miest a téma roka).

Ocenenia REGIOSTARS sa v roku 2021 zameriavajú na päť kľúčových oblastí regionálnej politiky EÚ:

 • INTELIGENTNÁ Európa: Zvyšovanie konkurencieschopnosti miestnych podnikov v digitálnom svete
 • ZELENÁ Európa: Ekologické a odolné komunity v mestskom a vidieckom prostredí
 • SPRAVODLIVÁ Európa: Podpora inkluzivity a nediskriminácie
 • MESTSKÁ Európa: Podpora ekologických, udržateľných a obehových potravinových systém vo funkčných mestských oblastiach
 • TÉMA ROKA: Zlepšovanie ekologickej mobility v regiónoch: Európsky rok železníc 2021

Skupina vysoko postavených akademických pracovníkov v príslušných oblastiach posúdi predložené žiadosti a zvolí víťazov.

Verejnosť potom prostredníctvom verejného online hlasovania určí spomedzi finalistov jeden projekt, ktorý získa ocenenie Cena verejnosti.

Podrobné informácie o víťazných kategóriách nájdete v príručke pre uchádzačov. 

Ako sa prihlásiť?

Všetky informácie potrebné na to, aby sa váš projekt stal jedným z víťazov, nájdete v príručke pre uchádzačov. Okrem podrobného popisu tohtoročných víťazných kategórií, podmienok oprávnenosti a kritérií na udeľovanie ocenení obsahuje príručka aj informácie, ktoré vás oboznámia s celým procesom.
Príručka pre uchádzačov PDF en

Online platforma na podávanie prihlášok je dostupná od 9. februára do 9. mája 2021.

Novinkou ročníka 2021 je to, že finalisti súťaže budú pozvaní na školenia o komunikácii v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorí sa uskutoční v októbri. Víťazom piatich kategórií, ako aj projektu, ktorý získal Cenu verejnosti, sa ich zaslúžené ocenenia udelia počas slávnostného ceremoniálu súťaže REGIOSTARS, ktorý sa uskutoční v decembri 2021 v chorvátskom Dubrovníku.

Nezávislá porota vybrala 25 finalistov, 5 v každej kategórii ocenení Regiostars za rok 2021. Spoznajte finalistov uvedených nižšie a prečítajte si krátky opis projektov na súťažnej platforme. Projektové informácie budú v celom rozsahu uverejnené na stránke Inforegio v nadchádzajúcich týždňoch.

Od dnešného dňa až do 15. novembra je otvorené hlasovanie o Cenu verejnosti na tejto súťažnej platforme: https://regiostarsawards.eu. Hlasujte za svoj obľúbený projekt kliknutím na symbol srdca.

Víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení a cena verejnosti bude udelená na slávnostnom odovzdávaní cien 2. decembra.

INTELIGENTNÁ Európa: Zvyšovanie konkurencieschopnosti miestnych podnikov v digitálnom svete

 • Balkan road
 • IDEES: Proofs of concept
 • Integration 3D metal printing
 • MEDCAD for Worldwide Healthcare
 • Nordvest smart production    

ZELENÁ Európa: Ekologické a odolné komunity v mestskom a vidieckom prostredí

 • A Sustainable Energy Supply in Cities
 • BEGIN
 • ICCARUS (Gent knapt op)
 • RegEnergy
 • Smart Schools

SPRAVODLIVÁ Európa: Podpora inkluzivity a nediskriminácie

 • Baltazar
 • Filling the EU-Sapmi knowledge gaps
 • I am your neighbour. Do not sort me.
 • Subregional Assistant Centre
 • TREE - Training for integrating Refugees in the Euregion

MESTSKÁ Európa: Podpora ekologických, udržateľných a obehových potravinových systém vo funkčných mestských oblastiach

 • AlpBioEco
 • Crop on Top (Agrotopia)
 • DIGITAL FARMING SPECIALIST
 • ORHI
 • THE TRAVELLING SOLIDARY CANNERY

TÉMA ROKA: Zlepšovanie ekologickej mobility v regiónoch: Európsky rok železníc 2021

 • DRYPORT
 • EMOTIONWAY
 • North-West Multimodal Transport Hub
 • TRAILS
 • TRANSPORTE A PEDIDO

Archívy