Ceny REGIO Stars

REGIOSTARS sú európske ocenenia za najinovačnejšie regionálne projekty.

Ďalšie nástroje

 

Novinky

Európska komisia udeľuje tieto ocenenia každoročne projektom financovaným EÚ, ktoré preukazujú excelentnosť a nové prístupy v rámci regionálneho rozvoja. Zúčastnené projekty sú stredobodom pozornosti komunikačných aktivít na európskej úrovni s cieľom inšpirovať ostatné regióny a projektových manažérov v celej Európe.

Tematické zameranie

Ocenenia REGIOSTARS sa udeľujú projektom v piatich tematických kategóriách (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, mestský rozmer a téma roka).

V roku 2019 sa ocenenia REGIOSTARS zameriavajú na päť oblastí, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť regionálnej politiky EÚ:

  • podpora digitálnej premeny;
  • prepojenie zelenej, modrej a sivej infraštruktúry;
  • boj proti nerovnosti a chudobe;
  • budovanie miest odolných voči zmenám klímy;
  • modernizácia zdravotníckych služieb.

Predložené prihlášky projektov zhodnotia vysoko odborní akademickí pracovníci, ktorí aj vymenujú víťazov.

Okrem toho vyberie svojho víťaza aj verejnosť prostredníctvom verejného online hlasovania a jednému projektu bude udelená cena verejnosti.

Ďalšie podrobnosti o kategóriách ocenení nájdete v príručke pre súťažiacich.

Ako sa môžete prihlásiť?

V príručke pre súťažiacich nájdete všetky informácie potrebné na to, aby ste svoj projekt doviedli až na stupeň víťazov. Okrem podrobného opisu kategórií tohtoročného ocenenia, podmienok oprávnenosti a kritérií na udelenie ocenenia príručka obsahuje aj praktické rady, ktoré vás prevedú celým postupom. 

Prihlasovacia platforma online bude otvorená od 19. februára do 9. mája 2019.  

Víťazi v piatich kategóriách a víťaz ceny verejnosti si prevezmú svoje zaslúžené ocenenia na slávnostnom odovzdávaní ocenení REGIOSTARS, ktoré sa uskutoční v októbri 2019 v Bruseli.

Ďalšie správy

Začína sa súťaž o cenu REGIOSTARS 2019

Európska komisia udeľuje tieto ocenenia každoročne projektom financovaným EÚ, ktoré preukazujú excelentnosť a nové prístupy v rámci regionálneho rozvoja. Zúčastnené projekty sú stredobodom pozornosti komunikačných aktivít na európskej úrovni s cieľom inšpirovať ostatné regióny a projektových manažérov v celej Európe.

Tematické zameranie

Ocenenia REGIOSTARS sa udeľujú projektom v piatich tematických kategóriách (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, mestský rozmer a téma roka).

V roku 2019 sa ocenenia REGIOSTARS zameriavajú na päť oblastí, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť regionálnej politiky EÚ:

  • podpora digitálnej premeny;
  • prepojenie zelenej, modrej a sivej infraštruktúry;
  • boj proti nerovnosti a chudobe;
  • budovanie miest odolných voči zmenám klímy;
  • modernizácia zdravotníckych služieb.

Predložené prihlášky projektov zhodnotia vysoko odborní akademickí pracovníci, ktorí aj vymenujú víťazov.

Okrem toho vyberie svojho víťaza aj verejnosť prostredníctvom verejného online hlasovania a jednému projektu bude udelená cena verejnosti.

Ďalšie podrobnosti o kategóriách ocenení nájdete v príručke pre súťažiacich PDF en.

Ako sa môžete prihlásiť?

V príručke pre súťažiacich nájdete všetky informácie potrebné na to, aby ste svoj projekt doviedli až na stupeň víťazov. Okrem podrobného opisu kategórií tohtoročného ocenenia, podmienok oprávnenosti a kritérií na udelenie ocenenia príručka obsahuje aj praktické rady, ktoré vás prevedú celým postupom. 

Prihlasovacia platforma online bude otvorená od 19. februára do 9. mája 2019.

Víťazi v piatich kategóriách a víťaz ceny verejnosti si prevezmú svoje zaslúžené ocenenia na slávnostnom odovzdávaní ocenení REGIOSTARS, ktoré sa uskutoční v októbri 2019 v Bruseli.

Archívy