Výstavba nového úseku diaľnice D3 okolo Žiliny

Na severe Slovenska blízko Žiliny sa stavia nový úsek dvojprúdovej diaľnice D3 medzi križovatkami ciest Strážov a Brodno. Úsek meria 4,25 km a spája úseky D3 z Hričovského Podhradia do Strážova a z Brodna do Kysuckého Nového Mesta.

Ďalšie nástroje

 

Projekt výstavby D3 Žilina, Strážov-Žilina, Brodno je súčasťou systému diaľnic zahŕňajúceho diaľnice D1 a D3. Táto cesta spája hlavné mesto Slovenska Bratislavu s mestami Trenčín, Žilina a obcou Skalité a takisto zabezpečuje dopravné spojenia medzi Slovenskom a Českou republikou a Poľskom na sever a Maďarskom a Rakúskom na juh.

Približne 2,25 km nového úseku D3 tvorí tunel Považský Chlmec. Ďalších 1,9 km tvorí viadukt, pričom most vedúci ponad vedľajšiu cestu a rieku Kysuca spája diaľnicu s cestou I/11.

Oporné múry a protihluková ochrana

Ďalším prvkom projektu je výstavba oporných múrov, ktoré dosiahnu celkovú dĺžku asi 62,4 m. Diaľnica je takisto vybavená protihlukovými stenami s dĺžkou vyše 1,09 km.

Lokalita je náročná na výstavbu ciest, dôkazom je skutočnosť, že len 90 m nového úseku je obyčajná cesta, zvyšok je buď tunel alebo viadukt. Viadukt sa začína na križovatke Žilina-Strážov a prechádza cez dve existujúce cesty, kanalizáciu, akvadukt, železničnú trať Bratislava – Žilina, rybník, rezervoár a spodný okraj kopca.

Viadukt je navrhnutý tak, aby rešpektoval príslušné požiadavky na prejazdovú výšku v súvislosti so štruktúrami, ponad ktoré prechádza. Tunel je dvojitý, každou časťou vedú dva pruhy pre jednosmernú dopravu. Spĺňa najnovšie bezpečnostné normy a odporúčania a bude vybavený najmodernejšou technológiou.

Spojenie s medzinárodnými hranicami

Diaľnica D3 odľahčuje súčasné jednoprúdové cesty a vedie k hraniciam s Českou republikou a Poľskom. Pri Hričovskom Podhradí západne od Žiliny sa križuje s D1, odkiaľ D1 pokračuje na východ cez Prešov a Košice k hraniciam Slovenska s Ukrajinou.

Nový úsek diaľnice je nielen súčasťou transeurópskej dopravnej siete, ale slúži aj ako obchvat okolo Žiliny a predstavuje významné zlepšenie dopravných spojení zo severu na juh mimo zastavanej oblasti. Mal by skrátiť čas cestovania v priemere o tri minúty, a zároveň prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd.

Zlepšením spojenia Slovenska so susednými krajinami D3 uľahčí voľný pohyb tovaru v EÚ a bude prínosom pre miestnych obyvateľov a medzinárodných účastníkov cestnej premávky. Má tak potenciál významne ovplyvniť rozvoj Žiliny a celého regiónu.

Projekt sa tiež čiastočne financuje sám prostredníctvom výberu diaľničných poplatkov.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „D3 Žilina, Strážov-Žilina, Brodno, I. fáza“ dosahuje 243 654 939 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispieva sumou 201 721 916 EUR v rámci operačného programu „Doprava“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

31/03/2017