Nový krok vpred pre známy folklórny festival

Folklórny festival vo Východnej, ktorého začiatky siahajú do roku 1953, je najväčší a najznámejší festival svojho druhu na Slovensku. Vďaka nedávnej modernizácii hlavných budov a priestorov si chce i naďalej udržať prestížne postavenie a lákať účinkujúcich a návštevníkov z domova i zo zahraničia.

Ďalšie nástroje

 
Nový amfiteáter v mieste konania folklórneho festivalu vo Východnej. Copyright: European Commission Nový amfiteáter v mieste konania folklórneho festivalu vo Východnej. Copyright: European Commission

„Priestory vo Východnej sú znovu pripravené na to, aby v budúcnosti privítali množstvo najlepších svetových folklórnych súborov a tradičnú ľudovú kultúru.“
Silvia Masaryková, Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

EÚ sa podieľala na financovaní projektu renovácie amfiteátra s výhľadom na dedinu Východná nachádzajúcu sa v srdci severného Slovenska. Jeho cieľom bola podpora rozvoja turistického ruchu v danom regióne prostredníctvom rekonštrukcie infraštruktúry v priestoroch konania festivalu.

Zmodernizované priestory a zariadenia

Obec Východná je každý rok v júli miestom konania trojdňového folklórneho festivalu, na ktorom sa predstavujú rôzne amatérske folklórne skupiny a tradície. Festival zahŕňa hudbu, tanec, hry, filmy, remeslá, výstavy a prehliadky. Na podujatí organizovanom v lone prekrásnej prírody v blízkosti slovensko-poľských hraníc sa zúčastňuje v priemere 1 500 účinkujúcich z oblasti ľudovej kultúry a 70 000 návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia.

Po viac ako polstoročnej každoročnej organizácii letného festivalu si jeho priestory vyžadovali nevyhnutnú renováciu a modernizáciu. Preto bol vypracovaný projekt zameraný na obnovenie hlavných priestorov a zariadení financovaný najmä z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Práce začali v apríli v roku 2005 a prevažná väčšina z nich bola dokončená včas pred otvorením 53. ročníka festivalu v druhej polovici júna 2007. 30 rokov starý amfiteáter, ktorý je centrom festivalového diania, bol výrazne prestavaný a rozšírený.

Priestory a zariadenia pre 21. storočie

Najnovší amfiteáter vybudovaný v miestnom štýle liptovských dedín má nové pódium a hľadisko, ktoré ponúkajú účinkujúcim lepšie podmienky. Tieto priestory sú určené pre folklórne festivaly a iné kultúrne a spoločenské podujatia medzinárodného významu.

Bola vybudovaná aj 28 metrov vysoká vyhliadková veža Májka, z ktorej sa otvára panoráma celého okolia. V rámci projektu bola zmodernizovaná aj ďalšia infraštruktúra, napríklad hlavný vchod, oplotenie, kongresové a informačné centrum, tribúna, športové a rekreačné zariadenia, sociálne zariadenia pre návštevníkov a nákupné stánky pre ľudové výrobky. Vďaka modernizácii sa do roku 2013 očakáva zvýšenie počtu návštevníkov na viac ako trojnásobok.


Termín návrhu

29/09/2010