Nová rýchlostná cesta zrýchli cestovanie

Vybudovanie 9,6 km dlhého úseku rýchlostnej cesty R2 medzi obcami Ruskovce a Pravotice na západnom Slovensku zaistí motoristom skrátenie času cestovania v rámci miestneho, vnútroštátneho aj medzinárodného cestovania. Nová cesta vytvorí aj obchvat mesta Bánovce nad Bebravou.

Ďalšie nástroje

 

Cesta R2 je súčasťou plánovanej dvojpruhovej rýchlostnej cesty, ktorá bude viesť z Trenčína cez Zvolen do Košíc. Nová cesta je tiež súčasťou medzinárodnej európskej trasy E572, ktorá vedie zo západu na východ.

Očakáva sa, že denný objem dopravy na úseku R2 Ruskovce – Pravotice dosiahne v roku 2016 počet 8 250 vozidiel za deň. Na novom úseku cesty ušetria motoristi oproti súčasnosti 56 % času.

Hlavná výstavba

V rámci tohto konkrétneho projektu sa vybuduje rýchlostná cesta v polovičnom profile, čo znamená, že povedie len jedným smerom. 500 metrov novej cesty sa však vybuduje v úplnom profile. Program výstavby zahŕňa aj 13 mostov, ktoré preklenú cesty, železničné trate, rieky a potoky, ako aj 21 000 metrov oplotenia a 725 metrov oporných múrov.

Národná diaľničná spoločnosť je zodpovedná za správu a prevádzku tohto úseku cesty a za výber mýta. Túto spoločnosť v plnej miere vlastní a spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „R2 Ruskovce – Pravotice“ predstavujú 96 151 355 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 60 438 338 EUR z operačného programu Doprava na programové obdobie rokov 2007 – 2013. Projekt je súčasťou prioritnej osi Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty prvej triedy).

Termín návrhu

01/09/2015